Woensdag 20 maart lezing in Twents dialect

Geachte Leden en belangstellenden,

Maart is de maand van het dialect. Daar geven wij graag invulling aan. Voor ons is dat natuurlijk in het Twents.

Onderstaande avond zal dit keer verzorgd worden door Gé Nijkamp, uiteraard in het Twents.
Velen van u kennen Gé, omdat hij 24 jaar de Twentse Spreukenkalender heeft verzorgd.
Daarnaast heeft hij in het verleden, op de voor hem zo karakteristieke humoristische wijze, talloze lezingen voor onze vereniging gegeven.

Gé Nijkamp, inmiddels haast 85 jaar, heeft zijn hele leven in Oud Borne gewoond en is nog bijzonder actief.

Daarnaast, maar vooral, is hij kenner van de geschiedenis van Borne en Twente. Kenner van het Bornse dorpsleven, kenner van haar (vroegere) bewoners en de wijze waarop zij samen woonden. Kenner van de ontwikkelingen die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. Maar ook weet hij “alles” van wat er in de Boerschop, met name richting Saasveld en Weerselo, en verdere omgeving gebeurde.

Het is moeilijk om in deze uitnodiging een beeld te geven van hetgeen Gé tijdens de komende lezing zal vertellen.
Waarschijnlijk zal hij herinneringen ophalen uit zijn jeugd, wijsheden uit de duizenden boeken die hem omringen vertellen en zijn gedachtenspinsels, veelal op rijm, de vrije loop laten.

Wij durven wel te stellen dat het een (ouderwetse) avond wordt, waar wij lange tijd naar hebben uitgezien.

Gé Nijkamp

Wij nodigen U voor deze bijzondere, verrassende , boeiende, vrolijke en inspirerende avond uit op woensdag 20 maart a.s. om 19.30 uur in de Stefanshof te Borne

Wij hopen velen van U te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur en de activiteitencommissie,

A.M. Velthuis, (secretaris)