Resutaat Leden-Enquête

Bij laatste uitgave (eind 2023) van het verenigingsblad Boorn & Boerschop was een enquêteformulier ingesloten. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering op donderdag 22 februari heeft de voorzitter een resume gegeven van de resultaten van die schriftelijke enquête.

Als u op onderstaand plaatje drukt vindt het volledige resultatenverslag.

Dit verslag is ook te vinden op de pagina “Over ons/Nieuwsbrieven”