Boorn & Boerschop 1993-01: BOEKENNIEUWS

Auteur: Redactie

Afb. 01

Vorig jaar verscheen het boekje Groeten uit Borne van Drs. G.P. ter Braak en H. Noordhuis. Het boekje is een bundeling van een keuze uit artikelen die verschenen in de Twentsche Courant en het Hengelo’s Dagblad in de jaren 1982 – 1986. De artikelen beschrijven het leven-van-alle-dag en zijn voor een groot deel geschreven rond foto’s uit het archief van wijlen H.J. van der Veen, dierenarts te Borne.
De bloemlezing, waarvan de tekst waar nodig is aangepast, vormt een prachtige documentatie over de dagelijkse gang van zaken in het Borne van na 1900. Het tekent personen en zaken op karakteristieke wijze. Van harte aanbevolen voor minnaars van de Bornse geschiedenis. Het boekje, dat is uitgegeven door de Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam/de Bruyn te Oldenzaal, is verkrijgbaar in de boekhandel voor f 25,00.

Afb. 02

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1993-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)