Boorn & Boerschop 1992-01: UIT DE ARCHIEFKAST 2 en GELUK

UIT DE ARCHIEFKAST 2

Auteur: Drs. G.P. ter Baak

Het leuke van Borne is, dat je met behulp van foto’s en ansichtkaarten kunt terugreizen in de tijd! Het stratenstramien va het vroegere dorp is vrijwel in takt gebleven en, zij het in mindere mate, ook de vroegere bebouwing. Al zijn veel gevels veranderd, de bouwvorm is gebleven! Een mooi voorbeeld daarvan, zien we in het huidige pand Grotestraat 139-141, waarin aan de rechterkant nu de bloemenzaak Edelweiss is gevestigd, zoals u op de foto kunt zien.

Afb. 01: Het huidige pand Grotestraat 139-141 waarin de slagerij van Kuijper gevestigd was

De moderne gevel dateert uit bouwvergunning 1959, het jaar waarin B en W (No. 238/1959) verleende aan slager D. (Daan) J. Kuijper.

Afb. 02

De oude gevel zag u op de ansichtkaart van “De Horst” onder No. 1 in “Uit de archiefkast 111 in het vorige nummer van BOORN en BOERSCHOP. Jacob Bernardus Kuijper (vader van Daan) te Hilversum kocht het pand blijkens kadastrale gegevens in 1901. De vorige eigenaar (van perceel D 3381) was Jacob Salomon Spanjaard. De vermelding 1901 betreft echter het dienstjaar (jaar van aantekening van de verkoop). De eigenlij­ke aankoop heeft het jaar daarvoor of nog eerder plaatsgevon­den. Hiervoor is een aantal aanwijzingen, zoals de notulen van Ben W van 24 juli 1899:

Afb. 03
Afb. 04: De familiefoto met o.a. Jacob Salomon Spanjaard (tweede van links) in een open rijtuig voor het pand in de Grotestraat

Voorts verleenden Burgemeester en Wethouders van Borne J.B. Kui.jper slager te Hengelo (Ov) op 31 augustus 1899 {Hinderwet­)vergunning om in het perceel staand in het dorp Borne (Wijk A No. 151) alhier en kadastraal bekend in sectie D, No. 3381, eene slagerij in te richten.

Zoals vermeld was Jacob Salomon Spanjaard de vorige eigenaar. Deze was voorjaar 1899 overleden. Uit zijn tweede huwelijk met Charlotte Lehman werden 5 kinderen geboren onder wie Pauline Jacob Spanjaard, die later met Albert Elgenant Denekamp trouwde (uit zijn eerste huwelijk met Rozina Swartz werden ook 5 kinderen geboren). Hun achterkleinzoon, Paul Denekamp, bezocht eniga tijd geleden het gemeentearchief met o.a. het verzoek of wij van een familiefoto konden nagaan, waar deze was genomen. Dat konden wij (en u ook!): de voordeur met bovenlicht en de raampartij zijn duidelijk te herkennen aan de hand van de bouwtekening van 1959. Wij konden hem zelfs zeggen dat de middelste persoon in de koets, niemand minder is dan zijn betovergrootvader Jacob Salomon Spanjaard, dit aan de hand van een andere foto uit ons archief.

Afb. 05: Jacob Salomon Spanjaard

Zeker is dat J.S. Spanjaard niet alleen eigenaar was van het pand A 152, maar er ook gewoond heeft. Teruggaande in de tijd: (Wijk) A 132 Borne 128, 115, 72 (1850). Mogelijk betrof dit alleen het rechter gedeelte en woonde broer Levie Salomon (tot 1865) in het linkergedeelte (in de periode 1850-1860 vernummerd van Borne 74 in Borne 118). Hun vader Salomon Jacob Spanjaard (1773-1861), grondlegger van het textielconcern had het pand destijds gekocht van W. Ch. Lantman, die na de franse tijd Borne’s eerste burgemeester was (1811-1843).

Ger ter Braak

GELUK

Auteur: S. Lammers

A’j zeukt noa geluk
Mör ie’j nooit probeern
Met geeld in ‘n tuk
Alns te wil’n begeern
De leefde van ne vrouw
En eer innege trouw
De lach van ‘n keend
En de haand vannen vreend
Is völle meer weerd
Dan alle riekdom op eerd

S. Lammers.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1992-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)