Lezing woensdag 8 maart

Onderwerp: Het leven en werk van Herman Haverkate sr.
Plaats : Stefanshof in Borne
Aanvang : 19:30 uur


Borne, 18 februari 2023

Geachte leden en andere belangstellenden,

Na twee Algemene Ledenvergaderingen, waarin de noodzakelijke wijzigingen van de Statuten de hoofdmoot waren, gaan we nu weer over tot de normale orde binnen onze vereniging.

Gebruikelijk is het om in de eerste maanden van het jaar telkens een lezing te verzorgen, zo ook in de maand maart.

Deze lezing wordt verzorgt door Derk Rouwhorst Hij zal spreken over het leven en werk van Herman Haverkate sr. Derk Rouwhorst eveneens uit Delden, heeft Herman goed leren kennen door o.a. de techniek te verzorgen bij zijn vele boeiende lezingen.

Derk Rouwhost

Herman Haverkate werd ruim 100 jaar geleden geboren in Stad Delden. Hij werd enorm geïnspireerd door alles wat hij zag en beleefde. Er is geen Deldenaar geweest, die zoveel mooie verhalen heeft gepubliceerd over Delden en omgeving. Er staan maar liefst tien boeken en honderden artikelen op zijn naam.

Herman Haverkate sr.

Als deskundig schrijver leidde hij een succesvol reclamebureau in Hengelo. Herman trok aan de bel toen er een autoweg zou worden aangelegd van Almelo naar Delden, de S23. En nog ernstiger, toen er een autoweg in voorbereiding werd genomen die kasteel Twickel en de stad van elkaar zou scheiden. Beide waren hem dierbaar.
Herman zag de waarde van tradities en voelde zich ook verbonden met de actualiteit.

De avond wordt gehouden op woensdag 8 maart a.s. in de Stefanshof te Borne. We beginnen om 19.30 uur.
Maart is de maand van het dialect; de lezing vindt plaats in een voor ieder verstaanbaar, Twents.
De avond zal besloten worden met zijn klankbeeld Toren en Kasteel.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze dia lezing bij te wonen. Wij hopen velen van u te mogen begroeten

Namens het bestuur van de Heemkunde vereniging Borne, de activiteitencommissie,

Bertie Velthuis (secretaris)