Lezing: Markestenen en Markegrenzen in Twente donderdag 13 april, aanvang 19.30 uur

De gemeente Borne is ontstaan uit het samenvoegen van twee Marken, te weten Hertme en Zenderen-Bornerbroek.
Dit gebeurde toen de Bataafse Republiek na de zgn. Franse tijd overging in het Koninkrijk Nederland (1810) Marken zijn ontstaan aan het eind van de Middeleeuwen. Boerengemeenschappen vormden een bestuur waarmee ze hun gezamenlijk bezit, de heide- en weidegronden konden beheren. De gebieden waarover zo’n Markebestuur “gezag” had moesten worden begrenst. Daarvoor gebruikte men vooral stenen, de zgn. Markestenen maar ook bomen en palen. Markestenen liggen nu dus al ruim 500 jaar op hun plek. Ze zijn cultuur historisch erfgoed geworden. Het zijn aantrekkelijke punten in het landschap omdat ze vaak samengaan met oude landweren. Helaas zijn vele verdwenen. Getracht wordt ze letterlijk weer “op te diepen” of door een replica te vervangen.

Het Platform “Markestenen en Markegrenzen in Twente” probeert middels onderzoek van oude (kadastrale) kaarten die “omgezet” worden in moderne digitale kaarten de stenen terug te vinden. Daarnaast maakt ze de nog aanwezige Markestenen “zichtbaar door” het plaatsen van informatie bordjes en plaatst ze replica Marksstenen. Een verdere ontwikkeling is het realiseren van wandel- en fietsroutes langs deze stenen.

Een voorbeeld is het herplaatsen van een Markesteen aan het van Speykplein enkele jaren geleden. Ook onze vereniging ondersteund deze werkzaamheden. Onlangs hebben wij hiervoor een bedrag van € 150. beschikbaar, waarmee samen met de Deldense- en Hengelose historische verenigingen informatiebordjes bij de stenen worden geplaatst.

Gerard Post is al jaren bezig met Markestenen. We kunnen hem gerust de grote kenner van Markestenen noemen. Hij zal ons middels lichtbeelden vertellen over de Marken, de eeuwenoude stenen en de werkzaamheden om ze in deze tijd weer een plaats te geven.

De avond wordt gehouden op donderdag 13 april a.s. in de Stefanshof te Borne. We starten om 19.30 uur.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de Heemkunde vereniging Borne,
de activiteitencommissie,
Bertie Velthuis (secretaris)