Heemkunde vereniging maakt Plaatjes Plakboek voor de Bornse Plusmarkten

Het Plaatjes Plakboek over de Bornse historie moet begin 2023 klaar zijn.

De beide Bornse Plusmarkten hebben de Heemkundevereniging gevraagd om de inhoud van een plaatjes plakboek te willen verzorgen.

Het Plaatjes Plakboek moet begin 2023 klaar zijn. In het boek komen 24 onderwerpen met per onderwerp ongeveer 10 plaatjes. De onderwerpen zijn divers en gaan met name over de historie van Borne.

Inmiddels is het schrijverscollectief van de Heemkunde vereniging begonnen met het schrijven van de teksten voor de 24 onderwerpen. Hierna moeten bij elk onderwerp tien foto’s worden gezocht die op plakplaatjes worden afgedrukt. De plaatjes moeten worden gevonden bij de HIP (historisch informatie punt) of in het gemeente archief.

Onder de foto’s komt een korte beschrijvende tekst. Alle deelnemers zijn enthousiast om er een mooi boek van de maken.

De Plusmarkten zijn voornemens de boeken begin 2023 uit te geven.