Fotopanelen Spanjaard fabrieken: 1 Berith Salom

De familievereniging Berith Salom is de oudste nog steeds bestaande Joodse vereniging.

Ter gelegenheid van het vijftig jarig huwelijk van Salomon Spanjaard en Sara van Gelder in 1861, werd de vereniging in het leven geroepen. Salomon was de stichter van de textielfabriek Spanjaard. Het doel was het onderling contact te behouden. Bovendien konden nazaten van de vereniging een beroep doen op een fonds om onder meer een opleiding te kunnen bekostigen. In eerste instantie was het zo geregeld dat er alleen joden lid mochten worden, maar omdat met name na de Tweede Wereldoorlog veel gemengde huwelijken werden gesloten is dit aangepast.

Inmiddels heeft de vereniging een wereldwijd verbreid net van nazaten. De leden houden contact via een magazine dat regelmatig verschijnt. Tijdens de viering van de 250 ste verjaardag waren de leden op bezoek in Borne. Er werden toen veel herinneringen aan die begintijd opgedaan.

Fotopanelen Heemkunde tonen geschiedenis Spanjaard fabrieken

Kijk alle Spanjaard Panelen

Een productie van Heemkunde Borne