De jeugd canon van Borne, “Borne bij de tijd”

De Jeugd Canon ‘Borne bij de tijd’ is digitaal in te zien.

Met een druk op de knop, opende burgemeester R.Welten op 23 november 2011 de website waarop de Canon van Borne te zien is. De geschiedenis van Borne, vastgelegd in zo’n vijftig verhalen. De werkgroep leden zijn meer dan een jaar bezig geweest om de onderwerpen te kiezen en samen te stellen, te schrijven en te corrigeren. Op 13 juli 2012 is de Canon van Borne in boekvorm overhandigt aan de burgemeester. De presentatie vond plaats in de Oale Schöp in het bijzijn van alle schrijvers en vele genodigden. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, het VVV of via de Heemkundevereniging.Tevens is in het boek een CD bijgevoegd met daarop de verhalen die in het boek staan. De Canon begint met een gedicht dat geschreven is door keurslager Gerrit Rensink.

Aan de het project werkten een groep schrijvers mee die in eerste instantie onder leiding van de IJsselacademie de vijftig vensters van de Bornse geschiedenis digitaal publiceerden. Vervolgens werd besloten om deze verhalen uit de historie van Borne ook in boekvorm uit te geven. Uit dit project ontstond vervolgens het idee om deze verhalen om te zetten naar een bundel voor kinderen. Hans Gloerich stortte zich op deze klus en werd hierin begeleid door Moniek Warmer, die zich bezig houdt met het opzetten van een erfgoedleerlijn voor basisscholen. Dit boek kon met behulp van subsidie worden gerealiseerd. Tijdens de receptie van de jarige Heemkundevereniging werd het boek Borne bij de Tijd gepresenteerd. Alle basisscholen in de gemeente krijgen dit boek als geschenk ter gelegenheid van het jubileum. Burgemeester Welten verklaarde in zijn toespraak bijzonder verheugd te zijn met de realisatie van dit boek. Het is immers heel belangrijk voor kinderen te weten wat de geschiedenis van hun dorp is. Door deze verhalen te koppelen aan de methode die gebruikt wordt op de basisscholen kan het boek heel gemakkelijk naast de methode gebruikt worden. Jeugdleden van Videotics voerden vervolgens in nostalgische kledij een act om de presentatie luister bij te zetten. Deze groep heeft zich tevens opgeworpen om de vensters van het boek op een geheel eigen wijze te verfilmen. Zij mochten tevens de eerste exemplaren aan de vertegenwoordigers van de basisscholen uitreiken. Dit alles vond plaats tijdens de jubileum receptie op 21 september 2012.

Open de Canon van Borne digitaal als PDF bestand

Canon van Borne digitaal, ga naar de website van de Canon van Borne

Regio Canons digitaal, ga naar de website van regiocanons

Deze websites bieden een overzicht van canons in de provincie Overijssel op lokaal en uiteindelijk ook regionaal en provinciaal niveau. De onderwerpen bieden volop mogelijkheid tot kennismaking met de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van de eigen woonomgeving. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie. De canons zijn gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden.

Werkgroep Canon van de Bornse geschiedenis:
Annemie Mulders-Gordijn
Hans Gloerich
Tonnie Monnink
Tonny Vrijkotte