Boorn 7 Boerschop 1993-01: ZO WAS BORNERBROEK en ZUNSOPGAANK

Auteur: A.J.M. Hades en J. Kleinman Het hart van Bornerbroek wordt ingenomen door de kerk. Naast…

Boorn & Boershop 1993-01: HET BUSSEMAKERHUIS GEREED

Auteur: Dr. A. Fuldauer “Het Bussemakershuis bestaat dit jaar 200 jaar” schreef een journalist in de…

Boorn & Boerschop 1993-01: BOEKENNIEUWS

Auteur: Redactie Vorig jaar verscheen het boekje Groeten uit Borne van Drs. G.P. ter Braak en…

Boorn & Boerschop 1993-01: UIT DE ARCHIEFKAST 4

Auteur: Drs. G.P. ter Braak We vervolgen ons verhaal, over de bouwvergunning voor de bouw van…

Boorn & Boerschop 1993-01: FOLKLOREGROEPBORNE2

Auteur: N. Rientjes-Knoef PINKSTERBRUIDJES Deze liedjes kun je horen op lste Pinksterdag vanaf 10.30 uur, terwijl…

Boorn & Boerschop 1993-01: JEUGDPROJECT GESCHIEDENIS HERTME

Auteur: Amber Walraven Groep 7 en 8 van de Basisschool St. Aegidius, hebben kort geleden een…

Boorn & Boerschop 1993-01: SWEDER II VAN WELEVELD EN ZUN KERK 1

Auteur: J. Grootenboer Hij zit zelf regelmatig in de kerk, als hij niet gevlucht is voor…

Boorn & Boerschop 1993-01: J.W. SCHOLTEN EN HET SCHOLTENFONDS

Auteur: A.A. ten Kate Op de expositie 11500 jaar Oude Kerk” in 1983 ontbraken stukken, die…

Boorn & Boersschop 1993-01: WAT JAMMER HEAN!

Auteur: Willem-Jan-Herman Marie was de meid “vuur dag en nacht” zo ze rechtevoort zeait, van mien…

Boorn & Boerschop 1992-02: ACTE HUWELIJKSVOORWAARDEN ZENDEREN 2

Auteur: H.A.M. Woolderink We vervolgen met de regels na overdracht van de boerderij aan de jonge…