Brief van het bestuur aan de leden

Namens het bestuur van de Heemkundevereniging

Borne, 3 december 2021

Geachte leden,
We waren in de herfst zo vol verwachting begonnen. Met een verlate alg. ledenvergadering en aansluitend een lezing van Annette Evertzen over haar jongste boek “Sober en Nijver, geschiedenis van doopsgezinde families in Borne” maakten we een goede start.

Vervolgens werd door Jan van Rijn een lezing gegeven over de Duitse archeoloog Friedrich Schliermann. Helaas was tijdens deze goede lezing de invloed van Corona reeds merkbaar. Er was slechts de helft van het aantal bezoekers aanwezig die wij normaliter mogen begroeten.

Nu zijn de mogelijkheden om een ledenavond te houden geheel beperkt. Als bestuur zijn wij gedwongen de lezing op 15 december a.s. af te gelasten. Gelukkig heeft de spreker Ad van Liempt, initiatiefnemer van het t.v. programma “andere tijden” die deze avond zou verzorgen, aangegeven graag op een ander moment te willen komen.

Ook de zgn. Niejjoarsvisiet, gepland op 6 januari 2022, laten wij niet doorgaan. Het lijkt ons niet verstandig om, door alle beperkingen, de traditionele gezellige avond te houden. Nog los van de vraag of zo’n avond dan überhaupt mogelijk is.

De daarna eerstvolgende ledenavond is gepland op 9 februari 2022. Dit is een alg. ledenvergadering. Wij zijn voornemens deze avond zodanig in te vullen dat er alsnog sprake zal zijn van een soort verlate Niejjoarsvisiet.

E.e.a. natuurlijk allemaal onder voorbehoud van alle Corona beperkingen.
Gelukkig zal rond half december de Boorn en Boerschop in uw brievenbus liggen.

Het bestuur wenst u gezondheid.
Namens het bestuur van de Heemkundevereniging Borne, Bertie Velthuis,(secretaris)