Boorne & Boerschop 1991-01: RESTAURATIE BUSSEMAKERHUIS

Auteur: F.J. van Dijk

Sedert 1779 staat in Borne het Bussemakerhuis. Het is vrijwel het enige linnenredershuis dat in oorspronkelijke staat behouden is gebleven. Vooral het interieur met zijn takels en luiken, verwijst op buitengewoon interessante wijze naar het begin van de Twentse textielgeschiedenis, zoals die in Borne begon. Een deel van de oorspronkelijke inventaris is nog voorhanden.

In 1958 besloot de gemeenteraad van Borne om samen met de Edwina van Heekstichting, de oudheidkamer Twente en “Het Oversticht” (de provinciale monumentencommissie), te participeren in een op te richten Stichting Bussemakerhuis, om zo het pand voor de Twentse gemeenschap te behouden.
Dit huis, dat een imposant beeld geeft van een patriciërshuis, dat dienst deed als woonhuis, kantoor en opslagplaats voor linnen en damast (gemaakt door huiswevers) is met zijn Franse tuin, boomgaard en moestuin, vele jaren voor de bevolking vrijwel niet toegankelijk geweest. Voor een deel werd het be­ woond. Deze situatie zal binnen afzienbare tijd drastisch worden gewijzigd.

Als eerste maatregel daartoe, zal het pand dat nu leeg staat, grondig worden gerestaureerd. om het vochtprobleem tegen te gaan zal er drainage om het gebouw worden aangelegd. De kap, waarin een knaagkever zit te knagen, zal worden hersteld. Er komt een nieuwe verwarming en nieuwe verlichting. Een van de kamers zal straks een beeld geven van de historie van dit grote huis. De opkamer en de kelder zullen worden ingericht zoals het er in 1779 heeft uitgezien. De grote kamer en de lange gang zullen plaatsbieden aan wisselende tentoonstellingen van streekgebonden kunst en kultuur. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van de archieven van de gemeente Borne waar buitengewoon veel interessant materiaal aanwezig is over het verleden van Borne.

Ook de mooie stijltuin, de boomgaard en de moestuin zullen straks voor het publiek toegankelijk zijn. Hierdoor zal het Bussemakerhuis in de toekomst in letterlijke zin bezit worden van de Bornse gemeenschap.

Dat dit mooie huis, dat zo duidelijk verwijst naar de interessante geschiedenis van Borne, niet behoefde te worden verkocht, hebben wij te danken aan een meerderheid binnen de gemeenteraad. Deze heeft het de stichting mogelijk gemaakt om geld te lenen om het huis te kunnen restaureren. Het bestuur van de stichting hoopt, dat wanneer in 1992 de deuren van het Bussemakerhuis voor iedereen wijd opengaan, heel de Bornse gemeenschap zal erkennen, dat we blij moeten zijn met het behoud van dit stuk cultureel erfgoed in Twente.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1991-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)