Boorn & Boerschop 2008-02: Van de bestuurstafel; Heemkunde in Cloppenburg, een reisje waard

Auteur: Annemie Mulders-Gordijn

Ook dit jaar is één van de activiteiten van de Heemkundevereniging het organiseren van een reis. Natuurlijk moet de reis passen in de doelstellingen van de vereniging, maar bovenal moet het een gezellige dag worden. De activiteitencommissie, Leo Leurink, Henny Westerink en Annemie Mulders, leek het erg leuk om eens over de grens te gaan. Cloppenburg en dan natuurlijk het Freilichtmuseum kwam in beeld. Het was tenslotte al jaren geleden dat de vereniging Cloppenburg had bezocht. Na enig voorwerk is definitief besloten om die stad het doel van onze tocht te maken. Een leuke locatie, een leuk stadje en een mooie rit door een oud agrarisch landschap, wat willen we nog meer. Ja, goed weer op die dag natuurlijk.

De convocatie werd gemaakt en verspreid onder de leden, een groot aantal van 43 personen meldde zich aan. Helaas konden door persoonlijk omstandigheden 4 mensen op het laatste moment niet mee, dus 39 personen aanvaardden de tocht.
Op zaterdag 17 mei, stipt om half negen vertrok de prachtige bus van de firma Brok van de verzamelplaats bij het station. Een nieuwe opstapplaats voor de mensen, maar daar kan iedereen zijn/haar auto gratis parkeren. Het gezelschap was vrolijk en had er zin in om de rit te aanvaarden. Helaas regende het.
Na een welkomstwoord van Annemie Mulders, die wat uitleg gaf over de rit en het museum werd de tocht in een rustig tempo voortgezet. Iedereen zat lekker op zijn gemak met de medepassagiers te praten en zo vlogen de reisuren om. Na twee uur hadden we onze bestemming bereikt. Helaas nog steeds regen.

In de Dorfskrug, gelegen midden in het museum, werden we hartelijk ontvangen met “Kaffee und Kuchen”, dat stuk “Kuchen” bestond uit een groot stuk zelfgebakken aardbeientaart. De koffie werd geschonken en iedereen smulde.

Om 12 uur stond een Nederlandssprekende gids op ons te wachten en hij leidde ons rond. We bezochten een grote boerderij, het gebouw leek op onze boerderijen (los hoes) uit vorige eeuwen, maar dan een beetje groter. Ons werd uitvoerig verteld hoe de boeren vroeger op de arme gronden leefden van een paar koeien en varkens, een enkel paard, kippen op zolder en alles en iedereen leefde op dezelfde deel. De wat rijkere boeren beschikten wel over een bedstee, maar daarin slapen leek bepaald geen pretje. Stro die erg lang in de zakken bleef zitten, ongedierte in je bed, rechtop slapen, een benauwde bedomgeving. Kinderen sliepen ook wel in een bedstee, maar dan met velen tegelijk. De kindersterfte was dan ook hoog in die tijd. Ook werden zeer kleine huizen getoond, hetzelfde principe als het grote “los hoes” maar dan bedoeld voor grote gezinnen. Ook de bijverdienste als klompenmaker of wever werd in hetzelfde huisje uitgevoerd.
De kerk en de bijbehorende school werd bekeken. De kerk was een barokkerk en wat velen niet wisten, maar nu wel, was dat het “marmer” gewoon beschilderd hout is. Daar keek men van op. Ook het leven van de schoolkinderen en de meester ging niet bepaald over rozen. Ik denk dat de huidige schooljeugd het iets beter voor elkaar heeft.

Al met al was de rondleiding zeer informatief en vond het gezelschap het erg interessant. Het regende nog steeds. De maaltijd werd weer genoten in de Dorfskrug. Prima menu met een voorgerechtje, soep en een warm hoofdgerecht. Het smaakte allen.

Afb. 01: Gezelligheid in de regen
Afb. 02: Een deskundige gids geeft uitleg

Na de maaltijd was iedereen vrij om te doen wat men wilde, in het museum blijven en de rest bekijken, het stadje inlopen en daar wat rondkijken. Een aanrader voor het stadje was de barokke Andreaskirche. Zeer de moeite van bezichtiging waard. Het regende nog steeds. De helft van het gezelschap bleef in het museum, de andere helft bezocht op eigen gelegenheid het stadje.

Afb. 03: En binnen even opdrogen…..

Om half vijf verzamelde de groep van museumbezoekers zich voor het vertrek bij de uitgang en met de bus werd naar het verzamelpunt in de stad gereden waar de andere helft werd opgehaald. Iedereen was precies op tijd bij de verzamelpunten zodat om kwart voor vijf de terugreis aanvaard werd. Het regende nog steeds.
Op de terugreis werd geanimeerd over de dag en het museum gepraat. Zowel op de heenreis als op de terugreis werd de inwendige mens van drinken en een koekje voorzien. Het werd droog.
Om half zeven stopte de bus weer bij het station, waarna iedereen naar huis ging, terugkijkend op een geslaagde dag met de Heemkundevereniging Bussemakerhuis Borne. Het was helemaal droog.

Al met al een geslaagde dag en de commissie kan alleen maar zeggen, “Beste leden van de vereniging, mocht u een leuke bestemming zoeken die niet ver van Nederland ligt, bezoek dan eens het Freilichmuseum te Cloppenburg. Ook als het regent de moeite waard.”

De foto’s zijn gemaakt door Martin Thiehatten.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2008-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)