Boorn & Boerscop 1992-01: t WÖR WIER OPSTALN

Auteur: G.J. ten Voorde

Het gedicht “ALLERZEELENDAG” van Gerhard ten Voorde, dat wij plaatsten in het eerste nummer van BOORN en BOERSCHOP maakte zoveel indruk op de redakteur van het radioprogramma REGIOTAAL (de heer Piet Abbrink) van Radio Oost, dat dit leidde tot een serie van vier programma’s over het werk van deze Bornse dichter en streekhistoricus. In de tweede uitzending hoorden we “Gerrad” nog zelf vertellen over vele belevenissen uit zijn tijd in n zwartn Hook en roond n Meijershof. Hennie Velner had dat bandje uit de jaren zeventig nog en stelde het welwillend beschikbaar. Hierbij nog een van de vele gedichten, beschikbaar gesteld door mevrouw ten Voorde en het Gemeentearchief, over het boerenleven in Twente zoals Gerhard ten Voorde dat zag voorbij gaan… (Red.).

Afb. 01

As de dage begint te körtn
ent eeknloof verschöt van kluur,
As de boern de tuffelgreep kriejt
dan steet de hearfst vlak vuur de duur!
As de beeste stoat te böln
an t hek en wocht opt bietnblad,
A’w de Boornse Kearmse had hebt
he’w ook de beste tied wier had.

Dan koemp t opstaln a zo gaaw wier,
Vuur langn tied, zeijt meer: n half joar!
Het steet eer an de beeste, kalver
n waarmn stal en het rowwe voor!
De eerste tied, non ja, dat geet nog,
de knoln kömn nog n luk an!
Mear.. as van t joar dát voor ees op is,
dán weet ik der nig meer van!

De öärgerman hef doar gin weet van,
mear.. t boerkn is van t joar nich best!
Nemt t heui, t prinspoalst voor vuurt wienter
dat is in lang zo min nich west.
As wiederhen de witte biejn vleegt
en alman geern biej n kachel krop,
ast mirwienterhoorn hef kluunkn,
dan geeldt vuur n boer één woord: pas op.

t Heui is beteun ent vee mut leavn!
De beeste zint der vuur de melk.
Mear dee mut met n melzak haaln wördn,
en kost geeld, dát weet toch elk!
Mocht dan temet ees in de kraant stoan:
“De melk sleug met nen heeln ceant op”,
dat alman het dan zal begriepen:
“n Boer heft wa neurig op n stop”!

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 1992-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)