Boorn & Boerschop

Boorn en Boerschop is het magazine voor en door leden van de Heemkundevereniging Borne. De eerste editie verscheen in oktober 1991 en is sindsdien van vaste waarde als verbindende factor binnen de vereniging.
In het blad worden artikelen opgenomen met betrekking tot geschiedenis, geografie en dialect in nauwe relatie met Borne, de kerkdorpen en omgeving.

Boorn en Boerschop verschijnt drie keer per jaar, in april, augustus en december en is voor leden van de vereniging inbegrepen bij het lidmaatschap en dus gratis. Voor niet leden zijn losse nummers à € 4,- te koop bij Bruna of kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat.

Als extra service aan onze leden en bezoekers van deze website bieden wij inzicht in alle jaargangen van Boorn & Boerschop vanaf het allereerste nummer, met uitzondering van de lopende jaargang, omdat de actuele nummers telkens een jaar na verschijning op de site worden geplaatst.

Leden, maar ook niet leden die kopij willen indienen of zelf in staat zijn om een artikel te schrijven kunnen contact opnemen met de redactie.

Redactieadres: van Deinsestraat 33, Borne
Email: www.boornenboerschop@ziggo.nl
Redactieleden: Jurrie Haak en Hans Nijhof

Het schrijverscollectief

Het magazine Boorn en Boerschop is van groot belang voor de heemkundevereniging en het streven naar hoge kwaliteit moet nog vele jaren gewaarborgd zijn. Al vanaf 1991 zorgen vaste schrijvers en incidentele inbrengers voor de rubrieken en artikelen. Om deze factor op een verantwoord peil te houden, besloot het bestuur in maart 2017 tot het oprichten van een schrijverscollectief, met als doel het in stand houden en bewaken van een bestendige aanlevering van kopij voor het verenigingsblad, waarbij de kwaliteit gegarandeerd blijft.

Schrijvers zorgen voor het aanleveren van een redelijk constante stroom aan artikelen en verhalen, waarbij samengewerkt kan worden met verstrekkers van informatiebronnen, zoals het gemeentearchief en het HIP, het eigen informatiepunt van de vereniging.

Het schrijverscollectief bestaat uit een groep vaste schrijvers, redactieleden, bestuursleden en medewerkers van het HIP, al of niet in een gecombineerde functie. De groep komt tenminste drie keer per jaar bijeen, in de regel ruim voor het verschijnen van een nieuwe Boorn en Boerschop. Leden, maar ook niet leden die interesse tonen voor deelname aan het collectief kunnen contact opnemen met de redactie.

Email: www.boornenboerschop@ziggo.nl
Coördinator: Hans Nijhof

Klik op onderstaande jaargangen om de inhoud van het blad te lezen!

2018-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2018-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2018-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2017-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2017-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2017-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2016-03 -> Inhoudsopgave (webversie)**(volgorde problemen met de totaal pdf-versie)
2016-02 -> Inhoudsopgave (webversie)**(volgorde problemen met de totaal pdf-versie)
2016-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2015-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2015-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2015-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2014-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2014-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2014-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2013-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2013-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2013-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2012-03 -> Inhoudsopgave (webversie) **(pagina 28 van deze uitgave is niet aanwezig)
2012-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2012-01 -> Inhoudsopgave (webversie) **(pagina 15 van deze uitgave is onvolledig)

2011-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2011-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2011-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2010-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2010-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2010-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2009-03 -> Inhoudsopgave (webversie) **(volgorde problemen met de totaal pdf-versie)
2009-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2009-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2008-03 -> Inhoudsopgave (webversie)
2008-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2008-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2007-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2007-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2006-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2006-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2005-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2005-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2004-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2004-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2003-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2003-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2002-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2002-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2001-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2001-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

2000-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
2000-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1999-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1999-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1998-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1998-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1997-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1997-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1996-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1996-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1995-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1995-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1994-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1994-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1993-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1993-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1992-02 -> Inhoudsopgave (webversie)
1992-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

1991-01 -> Inhoudsopgave (webversie)

Zoek in de berichten over Boorn en Boerschop

Zoek in de berichten over Boorn en Boerschop uit 2020

Zoek in 2021

Ga terug naar de hoofdpagina