Boorn & Boerschop 2020-03: De merklappen van mevrouw Eekma

Auteur: Bertie Velthuis

Tijdens de ledenavond van 16 oktober 2019 sprak mevrouw Lidy Möller-Diepenmaat mij aan, met “ik heb er ook een”. Op haar mobiel toonde ze mij een foto van een zogenaamde merklap. Ik kwam met haar in gesprek. Het bleek een foto van een merklap, gemaakt door mevrouw Eekman-van der Werf. In het artikel over het huisartsengezin Eekman (in de B.& B. 1 en 2 van 2019) schreef ik dat mevrouw M. J. Eekman-van der Werf, schoondochter van dokter Eekman, ieder jaar een door haar gemaakte merklamp bij een verloting bij de vrouwenvereniging ter beschikking stelde. En dat deed ze gedurende vele jaren. Er moesten vele van deze merklappen in Borne zijn. Een afspraak met Lidy Möller was snel gemaakt.

Op woensdag 27 november 2019 ging ik bij haar op bezoek. Lidy Möller is een trouw bezoeker van onze ledenavonden. Tevens neemt ze regelmatig deel aan de jaarlijkse excursies. Ruim 20 jaar is ze lid van onze vereniging. Ze is de weduwe van Sjaak Möller, die tot 1993 een succesvol landbouwmechanisatiebedrijf, gevestigd aan de Oonksweg, voerde. Thans is dit het bedrijf van de Gebr. Ezendam. Sinds 1993 was ze, tot de opheffing in begin maart 2018, lid van het Katholiek Vrouwen Gilde. De merklap won ze bij de verloting op de kerstavond van het K.V.G. op 19 december 2002. Ze kan zich het nog goed herinneren. Ze was en is er nog steeds erg blij mee. Zo weet ze nog dat ze het lotnummer 63 had Ze was toen ook 63 jaar. Het is de laatste merklap die mevrouw Eekman, hoewel ze reeds vele jaren geen lid meer was van het K.V.G., beschikbaar stel- de. Ze stuurde ze per post naar het K.V.G.. Mevr. Eekman is enkele maanden later, op 22 april 2003, te Voorschoten overleden. Lidy heeft haar schriftelijk bedankt. In de brief vermeldt ze tevens dat haar moeder vele jaren bij dokter Eekman in betrekking is geweest.
De prachtige merklap hangt op een mooie plek in de woonkamer. Voor de foto wordt ze van de wand gehaald. Het fijne “naaldwerk” is nu nog beter zichtbaar. Ondanks haar hoge leeftijd, ze is dan ruim 90 jaar, heeft ze zeer nauwkeurig geborduurd. Het is een groot exemplaar van 50 cm bij 60 cm. Op de merklap zijn naast de gebruikelijke sierrand en het alfabet een aantal gestileerde tekeningen met religieuze en morele voorstellingen: levensboom, dieren, bloemen en mensfiguren aangebracht. Ook staat er vermeld voor wie ze is gemaakt, de datum waarop ze is verloot en de naam van die degene die haar heeft vervaardigd (m.e.e.k.m.a.n.v.d.w.)
Bij de merklap is een A4-tje gevoegd. Hierop is aangegeven wat de verschillende individue- le afbeeldingen binnen de sierrand voorstellen en waar ze hun oorsprong vinden.

Afb. 01

Van boven naar beneden en van links naar rechts:

appelboompje; boer met juk en emmers; achthoek; achthoek waarin levensboom met man en vrouw; pauw; roos aan steel; bloemenmand met drie rozen met stelen; hart met Franse lelies; Adam en Eva bij boom des levens; monstrans, kandelaars, miskelken en wijnkannen; monstrans; wieg; krans met rozen en de letters K.V.G.; datum; meisje met twee pauwen; boerenwagen; naam van de maakster en het alfabet.

(–> naar PDF versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2020-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)