Boorn & Boerschop 2019-03: De tekening van Fré Cohen

Auteur: Jurrie Haak

In de vorige Boorn en Boerschop stond een oproep met een tekening van Fré Cohen waarin gevraagd werd wie kon zeggen welk huis op de afbeelding stond en waar. Direct na het uitkomen ontvingen we een drietal reacties, waarvan er twee overeen kwamen. De meestbelovende was van dhr. Beckers, woonachtig aan de Veldovenweg, waarmee een afspraak werd gemaakt.

De heer Beckers had zich al goed voorbereid op mijn komst en een aantal foto’s, artikelen en kaarten klaargelegd, die zijn verhaal ondersteunen en die ik voor dit stuk heb kunnen en mogen gebruiken.

Afb. 01 Topografische kaart 1935

Afb. 01 Topografische kaart 1935

Zijn vrouw woonde al haar leven lang op de hoek met de Leemweg (Deldenerdwarsweg). Het getekende huis stond aan wat nu de Leemweg 1) heet. Het werd in de oorlog bewoond door de familie Pinkster, maar was eigendom van de familie Zomer. Deze familie woonde een eindje verderop in het huis dat later bewoond werd door de familie Morskate (van de Kat). In dit huis heeft Fré Cohen dus ondergedoken gezeten. Waarschijnlijk heeft ze het betreffende huis getekend, omdat de familie Zomer de eigenaar was. Het huis is na de oorlog weer bewoond geweest door de familie Zomer die, volgens dhr. Beckers, aan de buitenkant wel het een en ander hebben veranderd, zodat de foto, na de oorlog genomen, niet helemaal meer overeenkomt met de tekening. De woning werd in de tachtiger jaren gesloopt vanwege de aanleg van het klaverblad bij Borne West en de aansluiting van de A1 op de A35.
Vlakbij het huis was een vuilstortplaats die functioneerde van 1949 tot 1960. Bij de aanleg van de A1 is het vuil opgegraven en in een “tijdelijk” depot geplaatst vlakbij de plek. Die plek ligt nog steeds verstopt onder een talud bij de afslag Borne West.

Afb 02 Een tweede reactie kwam van Hennie Egberink binnen, die vertelde dat het huis aan de Deldensestraat stond, naast het oude voetbalveld van NEO. Het straatje werd ook wel Kattenpad genoemd. Ter hoogte waar nu het klaverblad ligt. Dus in de buurt van de Leemweg. Hij heeft het huis zelf gesloopt.

(–> naar PDF versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2019-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)