Boorn & Boerschop 2019-01: pag 14, Zo was’t, zo is’t

Het Weeldraejershoes en de Twaalf Apostelen aan de Woolderweg

Auteur : Hans Nijhof

Afb. 01:

De in 1823 overleden Frans Hofsté was eigenaar van een grote woning met werkplaats in de Horst, pal tegenover de Oude Kerk. Hij was wagenmaker en een belangrijk onderdeel van zijn beroep was het draaien van de houten naven voor de wielen. Hofsté kreeg daarom de bijnaam ‘de Weeldreajer’. In 1838 trouwde zijn dochter Gesiena met Jannes Wegters (met -s), broer van kastelein Hendrik Wegter (zonder -s) van ’t Steerntje aan de Marktstraat. Jannes gebruikte de wagenmakerij voor het weven van damast, maar werd nog steeds ‘de Weeldreajer’ genoemd. Het pand werd in 1882 verkocht aan de gemeente en op die plek werd de Pietmankolkschool gebouwd. Jannes kocht samen met zoon Frans een huis aan de Woolderweg met een flinke lap grond, gelegen tussen de huidige Van Bemmelstraat en Europastraat. De zonen van Frans bleven hier later met hun gezinnen wonen en het huis stond bekend als het ‘Weeldreajershoes’. Tegenover het pand werden in opdracht van A. Klumpers drie blokken van elk vier woningen gebouwd. De meeste Bornenaren noemden deze Klumperswoningen ‘De Twaalf Apostelen’. De Wegters verlieten de Woolderweg nadat ze een nieuwe dubbele woning hadden laten bouwen aan de Kanaalweg (nu Dunantstraat).Rond 1956 werden de oude panden aan de Woolderweg gesloopt. Er verschenen nieuwe huurwoningen. De nummers 33a, 33b en 33c staan op de plek van het als laatste door Poelhuis bewoonde Weeldreajershoes.

Afb. 02:

Bron

Familiehistorie Wegter, Richard van Goethem

Foto’s

Boven: Beeldbank gemeentearchief Borne
Onder: Hans Nijhof

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2019-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)