Boorn & Boerschop 2018-03: Stopteken met stet

Auteur : Johan Kwast

’t Is nen mooien röstigen zommeroawend. De lös-vaste kuierklup kan wier rekken op zo um en noabiej de viefteen man. Mangs meer, ’n eankel moal wat meender.Zee bestriekt de baanken biej ’t gemeentehoes. De hadde kern van de klup mist nooit. Wee bint dat zoal: ’t Iezernbuis, Knikkebol, Pleerdöpke, Meindert Plukvet, Klean Fritske, Beernd van de Muske, Bultje Hemmelhös, Mientjes Toon, Jantje Dreekwat, Eusie van de Panlat; almoal in of um de tachtig. Meestal hebt zee ’t plaatselijk niejs biej ’n kop. Hogere politiek geet eur boawen de pet.

Op ’n pekeerplas stapt Joop Penseel, ’n bekeanden hadloper oet vrogere joaren, oet zien Panda’tje. Hee keump eure kaant oet. “Zo zee’j nog ees ’n vesoenlijk meanske, zeg Zeetkiek.” “Ha Joop, komt der biej zitten.” “Noe, effen dan.” “Hoo is ’t der nog met?” “Ja, wat za ‘k oeleu zeggen, ’t heult nich oawer. De heur goat miej al rech oawerean stoan a’k der an deank.” “Vetel!” En Joop trek lös
.
Ik was op weg noar ne kondelatie. ‘k Was niks te vroog, ik kon de tied wal broeken. Op ’n Deeldnerdiek is net ne groep waandelvolk oawerstökken. De oawend 4-daagse is an de gang. Ne volgenden sliert lopers is nog op ofstaand. ’’k Rie al nich harre, mear rem nog wat of. Twee BOA’s (biezeundere oren anneaiers) regelt ’t vekeer. Dee hebt ’t doar vuur ’t zeggen, zee veult zich. ’n Enen heult alverdan ’n aarm nog in de heugte: STOPPEN!. Ja, hallo, ik möt wieder en ’t kan zat, duch miej. “Stoppen, zeg ik oe”, röp-e. Mear ‘k veur heanig vedan. Niets slöt-e miej op ’t dak van ’n auto. De baankzitters luustert met bek en oren.

Daagns dernoa hebt de BOA’s met ’n opgestrekken zeil, op ’t plietsieburo eur beklag ‘edoan. ’s Mirraangs, de plietsie an ’n droad. “Köj effen kommen oew vehaal doon?“ Dat kan. “Ie kriegt ginne bekuring, wiej bint der nich biej’e wes. Wal mö ‘w beare rapporten duurspöllen noar ’t CBR. “Ie heurt der deank ik van eur wal meer van.” Doar geet ’n trein en ik zit der in.

’n Moand of wat later, nen angetekenden breef: Gezien de ontvangen informatie twijfelen we ernstig aan uw geestelijk vermogen. Binnen 14 dagen dient u een afspraak met het CBR te regelen. Vooraf € 384,– over te maken. Zo niet, dan verklaren we uw rijbevoegdheid ongeldig. ’t Möt toch nich anhalen, mear wat mö ‘k. “Jagen of streupen”, har ’n hazen ok zeg, “loat ’t wean wat ’t wil, mear ’t geet um miej.” ’n Auto doar kaank nich um, dus ik bel met ’t CBR. “U krijgt nader bericht van ons.”

Binnen de kotste keren wier ’n angetekend schriewen. In’t zeekenhoes in Eanske kommen, ofdeling psychiatrie. Zee wilt zeen of ik ’t goodwies wal in odder heb. De neurige pepieren metnemmen en ter plekke nog ees kontant € 400,– op ’n poal leggen. Op tied der wean, aans kaank ’t rieden meteen vegetten. “He’j ’t ooit zo zoolt ‘e-egetten?” ’t Is duudelijk, zee wilt miej van de weg of hebben.”
Tooken wekke mö‘k biej ’n psychiater opdrawen.

“Schaan, grote schaan is ‘t. Geeldklopperiej, ofzetters, jammer geeld!” kreait ’t dreestuuwers haantje achter oet ’n hals. ’t Voeloas Oelenspegel stelt vaste: “Seempel zat, met stoppen wa’j heel wat goodkoper oet ‘e wes, of nich dan.” Ik geef ’t nich geern too, mear hee kon wal ees geliek hebben.

Dit verhaal is ok openbaar wörden in ’t beukske Verhalen en gedichten, oetgeven duur de K.T.S. (Kreenk voor de Twentse Sproak). Ne verzameling inzeandingen in ’t kader van de schriefwedstried meart 2018. Ok Leo Leurink ziene biedreage steet der in.
Ne oetgave met good niveau weark. Dit beukske (63 bladzieden dik) woarin ok de Ned. Vertalingen stoat, kan alman kopen vuur € 4,–. Gin geeld. Direct doon en ie hebt ’n paar uur leasplezeer. Ik nen anroader als ’n kedootje!

Nem effen kontact op met de secr. Van de K.T.S.: Alie van der Veer. Burgemeester Stroinkstraat 485 7547 RH Enschede
Ie könt eur wieder benoaderen op tel. 074-2911090 of per e-mail: avanderveer@twenteakademie.nl

Dit verhaal is ok openbaar wörden in ’t beukske Verhalen en gedichten, oetgeven duur de K.T.S. (Kreenk voor de Twentse Sproak). Ne verzameling inzeandingen in ’t kader van de schriefwedstried meart 2018. Ok Leo Leurink ziene biedreage steet der in.
Ne oetgave met good niveau weark. Dit beukske (63 bladzieden dik) woarin ok de Ned. Vertalingen stoat, kan alman kopen vuur € 4,–. Gin geeld. Direct doon en ie hebt ’n paar uur leasplezeer. Ik nen anroader als ’n kedootje!

Nem effen kontact op met de secr. Van de K.T.S.: Alie van der Veer. Burgemeester Stroinkstraat 485 7547 RH Enschede
Ie könt eur wieder benoaderen op tel. 074-2911090 of per e-mail: avanderveer@twenteakademie.nl

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2018-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)