Boorn & Boerschop 2018-03: Archief gemeente Borne 1811 – 1919 (1968) toegankelijk en openbaar

Auteur : Anja Tanke

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van Borne haar eerste overbrengingsbesluit genomen. Het besluit houdt in dat het archief formeel is overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Van een verhuizing is in dit geval geen sprake want in ons gemeentehuis is een archiefbewaarplaats. Met het genomen besluit verandert de status van de openbaarheid van het archief: iedereen mag alles bekijken, behalve wat volgens de wet nog niet openbaar mag zijn, zoals een deel van de geboorteregisters. Hier zit een beperking op van 100 jaar na het opmaken van de akte. Eén van de voorwaarden van overbrenging is dat het archief toegankelijk moet zijn. Daarom is er een inventaris gemaakt.

Afb. 01: Anja Tanke vertelt over de inventarisatie (foto Borne Boeit/Anke Jonathans

Wat is overgebracht

Er zijn vier archieven overgebracht, te weten:
archief van het gemeentebestuur 1811 – 1919 (1968)
archief van de gemeenteontvanger 1846 – 1919
archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 1811 – 1922
archief van de plaatselijke commissie tot toezicht op het lager onderwijs 1895 – 1926

Afb. 02: Het geïnventariseerde archief in de archiefbewaarplaats (foto Anja Tanke)
Afb. 03: De voorzijde van de inventaris

Toegankelijkheid

Als je wat wilt opzoeken in een van de archieven, gebruik je de inventaris. Hierin vind je informatie over onze gemeente, de geschiedenis van het archief en de manier waarop de inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het leeuwendeel van de inventaris bestaat uit beschrijvingen van de archiefstukken, logisch gerangschikt op onderwerp. Van alle Hinderwet- en bouwvergunningen is een index toegevoegd op achternaam, aard van de inrichting/bouwwerk, de locatie en het jaartal. De inventaris is online beschikbaar op MSMD gemeentearchief Borne

Wat is er te vinden

De 19-eeuwse maatschappij vind je terug in het archief. Wil je iets weten over de scheepvaart op de Bornse beek, armoedezorg, het onderwijs, belasting betalen, drankgebruik, Hinderwet- en bouwvergunningen enz. enz.? Het is allemaal terug te vinden in onder andere de jaarverslagen van de gemeente.

Nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak en kom langs. We helpen je op weg zodat je vervolgens zelf aan de slag kunt.
Het gemeentearchief is bereikbaar op telefoonnr. 074-2658730.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2018-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)