Boorn & Boerschop 2018-02: Zomaar een onbekende Bornenaar

Auteur : Ton Boswerger

Beste lezer, je hebt het ongetwijfeld gelezen in de Boorn & Boerschop van december 2017: we hebben op het HIP een klein feestje gebouwd rondom het invoeren van het 5.000ste bidprentje van mensen die op enigerlei wijze een relatie hebben met Borne, Hertme, Zenderen en Bornerbroek, welke plaats tot 1 januari 2001 eveneens tot de gemeente Borne behoorde. Dat volkomen willekeurig ingevoerde bidprentje 5000 betreft Lambertus Vrielink, gehuwd geweest met Johanna Klaassen uit Borne en heel lang geleden in 1926 is overleden in Hertme; althans volgens dit bidprentje. En omdat Lambert de 5000ste is ga ik hem wat meer aandacht geven. Want we weten allemaal: aandacht maakt mooier!

Als ik vroeger iets meer van hem en zijn vrouw had willen weten dan moest ik vanuit Loosdrecht om kwart voor acht in de auto stappen om me zo tegen negen uur in Zwolle te melden bij het Rijksarchief (thans HCO) waar de tweede exemplaren van alle registers van de burgerlijke stand uit Overijssel uiteindelijk terecht zouden komen. En na een kopje koffie bij de koffieautomaat naar de studiezaal: een formuliertje invullen, op een tafel leggen waarna de studiezaal-beambte de originele overlijdensaktes uit 1926 ging halen. Dus een tijdje wachten, de akte van Lambertus overschrijven, van 1926 91 jaar aftrekken zodat je op een nieuw formulier zijn geboorteakte in 1834 kon aanvragen. En zo tobde je verder gedurende een groot deel van de dag met een onderbreking voor de lunch totdat je aan het eind van deze snipperdag met vierkante ogen en een schrift met handgeschreven aantekeningen de terugreis naar huis weer kon beginnen. En een andere dag weer terug op zoek naar verdere gegevens over zijn familie. Goed, deze frustratie over het verleden van een “oude” genealoog ben ik kwijt. Tegenwoordig openen we www.wiewaswie.nl en zien in een paar minuten dat Lambert het zesde kind was van in totaal zeven kinderen van Gerrit Jan Vrielink en Geertruida Wilde uit Weerselo. En Lambert is met zijn 91 jaar ruim dertig jaar ouder geworden dan de destijds gemiddelde levensverwachting van ruim 60 jaar voor mannen en 62 jaar voor de vrouwen (cijfers CBS). Eventjes tussendoor: de levensverwachting voor mannen is van destijds ruim 60 jaar inmiddels gestegen naar ruim 78 jaar en die voor vrouwen van ruim 62 naar ruim 82 jaar. Voor mij een geruststellend gevoel dat deze gemiddelde levensverwachting door mij in ieder geval inmiddels gehaald is!
Goed, we gaan weer terug naar Lambertus. Volgens de burgerlijke stand was zijn juiste naam Lambert Jan, geboren in Weerselo en waren de getuigen bij de aangifte van zijn geboorte Gerrit Jan Oude Vrielink en Gerrit Sievert die beiden verklaarden “geen schrijven geleerd te hebben”. Dat fabeltje van dat kruisje in plaats van een handtekening is waarschijnlijk zo langzamerhand wel uit de wereld. Lambert trouwde op 13 april 1877 in Borne, zoals destijds en ook thans nog gebruikelijk in de plaats waar de bruid vandaan kwam. En dan zijn overlijden. Niet in Hertme, zoals op het bidprentje vermeld, maar in Albergen is hij overleden.

Afb. 01

Dat lijkt ook aannemelijker want hun eerste kind Gradus is, slechts twee jaar oud, op 17 juli 1880 in Albergen overleden. Zo’n eerste kind, zeker als het een stamhouder is, op zo’n jonge leeftijd al moeten verliezen moet een groot verdriet voor de ouders hebben betekend. Na Gradus volgen vier meisjes en is de zesde weer een jongen die slechts 25 jaar oud wordt. Hoe dit gezin in Albergen is terechtgekomen vermeldt dit verhaal uiteraard niet. Wat ik wel graag met jullie wil delen is de constatering dat dit alles in betrekkelijk korte tijd vanuit mijn luie stoel met uitzicht op de laptop op eenvoudige wijze werd gevonden. En aan het eind van dit stukje slaat de twijfel toe: als geboren in Hertme Weerselo had moeten zijn en overlijden in Hertme moet Albergen zijn: ligt hij dan wel echt begraven op het R.K. Kerkhof in Hertme? Het antwoord heb ik niet proberen te vinden.
Als jij hulp nodig hebt bij het opzoeken van familiegegevens? Je weet ons inmiddels te vinden; wij op het HIP helpen je graag verder.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2018-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)