Boorn & Boerschop 2018-01: Zilveren jubileum Bussemakerhuis, 14 mei 2018, een feestelijke dag

Auteur : Helmich Kleerebezem en Liesbeth Hassink

De geschiedenis van het Bussemakerhuis is onlosmakelijk verbonden met die van Borne. De fraaie gevelsteen in de voorgevel laat het jaar 1779 zien, samen met de initialen van Jan Bussemaker, Tryntjen Hulshoff en hun kinderen Adam en Martje. Het pand kreeg in dat jaar haar huidige vorm.
Nadat de familie Bussemaker het pand verliet, kende het huis nog verschillende particuliere bewoners.

Een korte terugblik

Bijna tweehonderd jaar later, op 3 september 1959 werd het statige linnenredershuis ondergebracht in de Stichting Bussemakerhuis om leegstand en verval te voorkomen. Er volgde een ingrijpende restauratie. Na het gereedkomen werd het huis op de Rijksmonumentenlijst geplaatst en opnieuw, voor een gedeelte, verhuurd. Alleen beide voorkamers waren in die tijd toegankelijk voor de Vrienden van het Bussemakerhuis.
In de periode 1991/1993 volgde opnieuw een noodzakelijke restauratie, waarna op 14 mei 1993 het huis haar deuren officieel opende als museum. Vanaf dat moment was het gehele pand dagelijks toegankelijk voor bezoekers. Extra feestelijk was in dat jaar het bezoek van Koningin Beatrix, die de lunch gebruikte in het Bussemakerhuis tijdens een bezoek aan Overijssel.

Ontwikkeling

In de jaren die volgden heeft het huis zich ontwikkeld tot een gastvrij onderkomen voor vele Bornenaren. Het aantal vrijwilligers groeide. In deze jaren werd ook het weven steeds belangrijker. Onder de bezielende leiding van Jan van Nuenen werd een weefgroep opgericht. Tot op de dag van vandaag zijn nog veel weefsters actief, die in die periode hebben leren weven.

Afb. 01: Vrijwilligers van museum Bussemakerhuis tijdens het uitje in november 2017

Vanaf 2010 heeft het museum, qua museale invulling, een aantal duidelijk geformuleerde doelstellingen en ambities gerealiseerd. Om de verhaallijnen binnen het museum beter te laten aansluiten op de historie van het pand is in 2012 het Herinrichtingsplan ‘Meer mensen, meer linnen, meer museum’ uitgevoerd.
Bezoekers worden geïnformeerd over de algemene geschiedenis van Borne, maar de nadruk ligt op het rijke textielverleden met als belangrijkste onderwerpen:
• Wat is linnen, geschiedenis en actualiteit
• Wat is een fabrikeur, hoe werkte de linnenhandel in Twente
• Welke samenhang bestond er tussen de Doopsgezinde religie en de linnenhandel
• Geschiedenis van het huis
In 2016 is in de voorkamer op de bovenverdieping de bedrijfs- en familiegeschiedenis van Spanjaard ondergebracht.

Afb. 02

Toekomst

Vandaag de dag is het museum aangesloten bij de museumvereniging en mag het predicaat ‘geregistreerd museum’ voeren. Met vernieuwde kennis en blijvende ambitie wil het museum in de komende jaren haar bestaansrecht verder verankeren binnen het culturele veld, zowel binnen als buiten de gemeente Borne. Dit door middel van een duidelijke koers, die voor iedereen herkenbaar en begrijpelijk is. Een gezonde bedrijfsvoering is essentieel. Hiermee blijft de kwaliteit en continuïteit van het museum gewaarborgd.
Gelukkig mag het museum zich de afgelopen jaren op een duidelijk groeiend aantal bezoekers verheugen. Kwalitatieve tentoon stellingen, een professioneel opgezet educatief programma voor de scholen, samenwerking met cultuurgerichte instellingen en natuurlijk de inzet van alle vrijwilligers vormen hiervoor de basis.

Vrijwilligers

Op dit moment heeft het museum 70 zeer gedreven en professioneel ingestelde vrijwilligers. Zij werken binnen hun eigen interesseveld als: gastvrouw, weefster, educatiemedewerker, administratieve kracht, collectiebeheerder, medewerker t.b.v. tentoonstellingen en/of onderhoud. Deze vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Zij vormen het kloppend hart van de organisatie en geven dagelijks een gezicht aan het museum!

Tentoonstellingen

Naast de vaste expositie realiseert het museum jaarlijks een viertal wisselexposities. Deze worden aangevuld met lezingen en workshops, die aansluiten op het thema.
Voor het komend seizoen zijn de volgende exposities gepland:
Mooi in de Plooi 8 april – 15 juli 2018
Van Alle Kanten 1 augustus – 16 september 2018
Uit Bornse Bodem 28 september – 14 oktober 2018

Afb. 03: Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum wordt het boekje ‘ACHTER DE DEUR VAN DE FABRIKEUR’ uitgegeven met de geschiedenis van het huis. Het boekje is rijk geïllustreerd en telt 48 bladzijden. Het is vanaf 16 mei te koop in het museum. Verkoopprijs € 7,50

Achtergrondinformatie over de tentoonstellingen vindt u op www.bussemakerhuis.nl. Het museum is toegankelijk met de museumjaarkaart. Leden van de heemkundevereniging hebben gratis toegang.

Met dank aan:
Jaap Grootenboer

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2018-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)