Boorn & Boerschop 2018-01: De deur uit gejaagd.

Auteur : Anja Tanke

Als je als man door je vrouw de deur wordt uit gejaagd, dan moet er toch wel wat aan de hand zijn! De echtelieden zijn pas twee maanden getrouwd en het nest ligt al onder de boom. De echtgenoot vraagt uiteindelijk de burgemeester om hulp.
Dit toch wel aandoenlijke briefje vond ik in de ingekomen stukken van het gemeentebestuur. De schrijver, Berend Jan Brinkerink leeft inmiddels vijf jaar gescheiden van zijn vrouw Jenneken Teselink. Hij wil scheiden, wel graag gratis, want hij heeft geen geld! Dat was al eerder het probleem…………

De originele brief staat op deze en de volgende pagina afgedrukt. Voor de leesbaarheid is de tekst uitgetypt en op enkele plaatsen voorzien van leestekens.

Waarde Burgemeester,
daar ik de pen op neem om uw een letter of wat te schrijven als dat ik uw vriendelijk verzoek: Dat ik Augustus 5 jaar bent getrouw en toen was het Oktober (1900) toen kreeg ik woorden met de vrouw en toen moet ik er vandaan toen heeft zij mij de deur uitgejaagt.

En toen ik met haar trouwen wou, toen moest ik een nieuw pak hebben. En toen hadden wij met elkaar overleg dat wou ik dan wat van mijn baas leenen dan kunnen wij het hem wel weer geven. En toen heeft de baas het van mij weekloon afgehouden en toen word de vrouw daar boos over en toen heeft zij mij weg gejaagt. Dus waarde Burgemeester daarom wou ik u vriedelijk verzoeken om te scheiden.

Ik ben toen getrouw met Jenneken Teeselink, weduw van A. van der Puij en mij naam is B.J. Brinkerink boerenknecht bij Jan Hunteler in Ampsen.
Dus waarde Burgemeester zorg er voor dat ik nu van de vrouw kan scheiden maar als het kan dan kosteloos want ik heb geen geld om het te betaalen.
Mijn naam is B.J. Brinkerink en de vrouw Jenneken Teeselink weduw van A. van der Puij woonachtig te Borne.

Afb. 01
Afb. 02

Het huwelijk tussen Berend Jan en Jenneken wordt voltrokken in Stad Almelo op 23 augustus 1900. Zij is dan weduwe van Aart van der Puij. Op 13 november 1900 wordt Berend Jan uitgeschreven naar Lochem om nooit meer in Borne terug te keren.
Jenneken blijft hier wonen met haar zoon Cornelis uit het eerste huwelijk. Vier kinderen uit het huwelijk met haar eerste man heeft ze dan al begraven. Cornelis overlijdt in 1910. Een jaar later vertrekt Jenneken naar de gemeente Weerselo. In 1913 is ze weer terug in Borne. Ze wordt ingeschreven in het dienstbodenregister op het adres A9.Later staat ze ingeschreven op adressen in de Weerselosedwarsweg en de Nieuwe Kerkstraat.

Berend Jan overlijdt in de gemeente Eibergen op 13 mei 1931. Zijn vrouw wordt niet in akte vermeld. Jenneken overlijdt in Almelo op 5 mei 1940 als weduwe van Aart van der Puij en Berend Jan Brinkerink.
De echtscheiding heeft niet plaatsgevonden………

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar inhoudsopgave 2018-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)