Boorn & Boerschop 2017-01: Schrijverscollectief ingesteld

Auteur: Bertie Velthuis

Maandag avond 6 maart jl. heeft het bestuur een nieuwe werkgroep aan onze vereniging toegevoegd. De naam “schrijverscollectief” dekt volledig de lading van de werkzaamheden waarmee deze werkgroep aan de slag zal gaan. De taak welke het bestuur haar heeft gegeven is namelijk het aanleveren van voldoende en hoogwaardige kopij voor ons verenigingsblad.

De oprichting van het schrijverscollectief is een antwoord op de door redactie van de Boorn & Boerschop geuite zorg omtrent de teruggang in de beschikbare kopij.
Het bestuur is van mening dat er binnen de vereniging zoveel kennis omtrent de geschiedenis van Borne aanwezig is dat dit gevaar niet behoeft te bestaan.
Er is in de laatste 10 jaar zoveel historisch materiaal door het Historisch Informatie Punt (H.I.P) verzameld, dat hier een zodanige schat aan gegevens ligt, die slechts nog geschikt moet worden gemaakt voor publicatie. Hiertoe is samenwerking tussen mensen die willen schrijven en hen die het opgeslagen materiaal beheren noodzakelijk. Deze verbinding is middels het “Schrijverscollectief” gelegd.
Het is de bedoeling dat het collectief ongeveer eens in de 6 weken samenkomt. Bij deze gelegenheden kunnen de leden elkaar informeren over de artikelen waarmee ze bezig zijn, elkaar voorthelpen, elkaar stimuleren en zoeken naar nog ontbrekende informatie voor een artikel. Tevens krijgt de redactie inzicht in de op handen zijnde kopij.
De coördinatie van het “Schrijverscollectief” is in handen van het nieuwe bestuurslid Hans Nijhof, geboren en getogen in Borne en kenner van de recentere geschiedenis van ons dorp.
Bij de instelling van het “Schrijverscollectief” hebben zich hiervoor inmiddels 12 mensen aangemeld. De deelnemers kunnen een uit 4 dagdelen beslaande cursus “schrijven voor een historische vereniging” volgen.

Oproep

Wellicht zijn er onder U mensen die op de een of andere wijze, als schrijver, dan wel als ”inbrenger” van verhalen, foto’s of plaatselijke geschiedenis, deel willen uitmaken van het collectief. Zij zijn allen welkom. Zij wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur of de redactie van dit blad.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2017-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)