Boorn & Boerschop 2017-01: Borns bijtje voor Frans Nijkamp

Auteur: Annemie Mulders-Gordijn

Aanwezig zijn alle leden van het bestuur tijdens de ledenvergadering van de Heemkundevereniging Borne in het Kulturhus. Het Kulturhus is de plaats waar de jaarlijkse Algemene ledenvergaderingen worden gehouden. De ledenavonden zijn altijd in de Stefanshof.

Bestuursverkiezing

Aftredend na twee perioden zijn Frans Nijkamp en Bart Hogeweg. Aftredend maar herkiesbaar is Frank Mars. Frank Mars wordt unaniem herkozen. Verkiesbaar als nieuwe voorzitter is Annemarie Haak. De voorzittershamer wordt onder applaus doorgegeven.
Annemarie Haak neemt dan het woord en bedankt eerst Bart Hogeweg voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan: de exposities mede inrichten, de website onderhouden, enz. Dan bedankt ze Frans Nijkamp: Annemarie vindt het een hele eer Frans op te volgen. De lijst van zijn verdiensten is aardig groot en dat brengt ze tot uitdrukking in het bedankje in de vorm van een cheque voor beiden en een bloemetje voor de echtgenoten. Frans Nijkamp dankt mede namens Bart Hogeweg voor het vertrouwen dat in hen gesteld is.
Drie nieuwe bestuursleden worden voorgesteld, hoewel een van hen, Hans Nijhof helaas wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Henriëtte ten Tusscher is 66 jaar, geboren en getogen in Borne en 4 jaar geleden weer teruggekomen. Inmiddels als verpleegkundige met pensioen en ze wil zich graag inzetten voor de Heemkundevereniging Borne. Harrie Rouhof is gepensioneerd wiskundedocent, geboren en getogen in de Nieuwe Kerkstraat en ook hij vindt het leuk zich in te zetten voor de vereniging.

Afb. 01: Frans Nijkamp draagt voorzittershamer over aan Annemarie Haak

“Ik vind het wel leuk”

Dan volgt een verrassing: burgemeester Rob Welten verschijnt, met de ambtsketen om, op het toneel en vraagt het woord.

Afb. 02: Burgemeester Rob Welten aan het woord

De opkomst van burgemeester Rob Welten is voor ex-voorzitter Frans Nijkamp een volslagen verrassing. Hij had geen idee wat hem te wachten stond.
Rob Welten: “Een van mijn eerste ontvangsten als nieuwe burgemeester was bij de heemkundevereniging. Als geschiedkundige niet zo verwonderlijk. Ik vind het dus heel leuk nu hier te zijn. De Heemkundevereniging Borne is een club van vrijwilligers en dat is belangrijk voor Borne. Fijn dat ik vanavond iemand in het zonnetje kan zetten. Frans, mag ik je verzoeken.” Frans Nijkamp was even perplex, schoot snel zijn jasje weer aan en luisterde toen verder maar. Rob Welten: “Frans, je bent een van de mensen in het bestuur maar je was wel een boegbeeld. De vereniging is onder jouw leiding flink gegroeid, heeft een plaats in de samenleving verworven. Je hebt ook op tal van plaatsen invloed gehad, het HIP is met de tijd meegegaan, de exposities, met name Borne, 70 jaar bevrijd heeft veel kinderen aan het denken gezet en als vereniging heb je samenwerking gezocht en gevonden met andere culturele instanties. Voor ons, als gemeentebestuur, is de samenwerking erg prettig. Daar is veel waardering voor en daarom vind ik het fijn je dit Bornse Bijtje op te mogen spelden.”

Afb. 03: Frans is van ‘de schrik’ bekomen en kan genieten van zijn Borns Bijtje

Frans Nijkamp is er beduusd van en in zijn dankwoordje komt dat wel tot uiting: ”Ik vind het wel leuk,” weet hij even uit te brengen voordat hij verder de burgemeester bedankt.
In de pauze wordt het glas geheven op het Bornse Bijtje van Frans Nijkamp en even doorgepraat. Na de pauze wordt een film over Borne in de jaren 60, Soli Deo gloria vertoond. Uit de zaal klinkt een geroezemoes van herkenning als de inwoners van Borne herkend worden. Velen waren jong in de film, velen zijn er niet meer. Een feest van herkenning. Zichtbaar is ook hoe Borne veranderd is in de loop van de jaren: oude huizen zijn weg, nieuwe gebouwen zijn in de plaats gekomen. Van de vele kruidenierswinkeltjes met nog de waren in de schappen, zijn nu de moderne supermarkten. De Spanjaardfabriek die om 12 uur ‘schaft’ van een uur had. De werknemers konden thuis de warme maaltijd gebruiken. De sigaretten, ondenkbaar nu maar bijna iedereen rookte. Een goede keuze voor een avond als deze.

En Frans Nijkamp heeft het Bornse Bijtje verdiend.

Fotoverantwoording

Alle foto’s zijn gemaakt door Annemie Mulders-Gordi

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2017-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)