Boorn & Boerschop 2016-01: Vluchtelingenhulp

Auteur: Henk Okkels †

Afb. 01:

Vluchtelingenhulp

Dit bericht ( hebt U ’t gelezen
een week geleden in dit blad)
over slechts nog enkele weken
gaat de Bornse jeugd op pad.

Deze jeugd gaat mede- helpen
voor het ledigen van de nood
in de vluchtelingen kampen
( deze nood is daar nog groot!).

Bornse jeugd, ik heb ’t gelezen
dat U aan de slag wilt gaan
en ik hoop dat heel ons Borne
straks dan achter U zal staan.

Laat het milde gaven regenen
uit de Bornse burgerij
ieder drage…dit naar draagkracht
voor het doel een steentje bij
.
Door die steentjes wordt het mogelijk
dat men stenen huizen bouwt
die, na vele jaren wachten
aan een vluchteling wordt toevertrouwd.

De redactie heeft dit gedicht ontvangen van burgemeester Welten, die het op zijn beurt toegezonden kreeg van de dochter van Henk Okkels. Okkels spreekt in het gedicht over “ons” Borne, dat duidt op een bijzondere band. Helaas is deze niet bekend bij de familie. Henk Okkels vervulde diverse bestuursfuncties, waaronder die van wethouder in Zwolle. In zijn vrije tijd dichtte hij. Dit gedicht is verschenen in het Twents Nieuwsblad van 29 januari 1960. Henk Okkels overleed in december 2014.

Waar was Borne toentertijd dan zo druk mee?

Door de Verenigde Naties is het jaar 1959-1960 uitgeroepen tot vluchtelingenjaar. Onder auspiciën van het daartoe in juni 1959 ingestelde nationaal comité, worden plaatselijk diverse acties georganiseerd met het doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor onder andere Algerijnse kinderen en vervangende huisvesting voor vluchtelingen die nog steeds verblijven in kampen in Ohmstede en Friedrichsfeld. Deze actie heeft de naam “Doe Open” en behelst de verkoop van huissleutels. De gedachte is: voor een vluchteling met deze sleutel de deur te openen voor betere huisvesting en daarmee een nieuw begin.

Acties

De Bornse Courant bericht in het voorjaar van 1960 met enige regelmaat over de acties die in onze gemeente georganiseerd worden door een actiecomité onder leiding van burgemeester Van Bemmel. Alle Bornse jeugd- en sportverenigingen gaan zich inzetten om gezamenlijk een mooi bedrag bijeen te brengen. De krant kopt vervolgens “spectaculaire acties in het verschiet”, zoals de sleutelverkoopactie. Kinderen gaan huis aan huis om sleutels te verkopen. De actie wordt opgevrolijkt door muziek van de diverse muziekverenigingen.
Spanjaard stelt zijn kantine beschikbaar voor een feestmiddag voor kinderen, met o.a. kinderoperette door scouting Martina, poppenkast en een jonge zanger. ‘s Avonds is er een bonte avond met muziek, dans, gezang, schetsen en sportdemonstraties. Ook in Zenderen en Bornerbroek zijn de sleutelactie en een kindermiddag georganiseerd. In totaal zijn in onze gemeente meer dan 1000 sleuteltjes verkocht.

Hulp geven daar waar nodig is. Een Bornse traditie die breed gedragen werd en wordt en waar ook in deze tijden weer een beroep op gedaan mag worden. De diepere betekenis van het gedicht van Okkels heeft niets aan kracht ingeboet en maakt deel uit van ons erfgoed.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2016-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)