Boorn & Boerschop 2015-02: Boekennieuws

Auteur: Jan F. Deckwitz

Excuus

In het najaarsnummer van Boorn & Boerschop 2014 heb ik met Boekennieuws mijn visie gegeven op het boek Borne uit die tijd gekenschetst. Op dit artikel heb ik vijf reacties ontvangen. Deze reacties logen er niet om en betroffen twee onderwerpen: een aantal historische fouten in de tekst en het storende aantal grammaticale- en stijlfouten. Drie reflectanten spraken wel hun bewondering en waardering uit voor de vele mooie tekeningen in het boek.
Ik moet bekennen dat ik het boek, toen ik mijn bevinding schreef, niet in mijn handen heb gehad en zelfs niet had gezien. Van de drukker ontving ik twee dagen vóór de uiterste inzenddatum voor kopij van dit blad, een aantal teksten en drie tekeningen. Hierop heb ik mijn stellingname bepaald. Dit had ik tot dan nooit gedaan en had ik ook nu niet moeten doen! Hierdoor is een verkeerd beeld van het boek gegeven. Bij deze bied ik u, lezers die het boek hebben aangeschaft, mijn welgemeende excuses aan.

Afb. 01:

Titel : Recht en onrecht in de Marke Losser “Uit de geschiedenis van een marke”
Samenstelling : Frans Jacobs e.a.
ISBN : 78-90-73338-00-5
Aantal blz. : 120
Uitgever : Stichting Historische Kring Losser

Dat ik dit boek aan de orde stel, heeft zijn reden: te weten dat de gegeven informatie breed interpreteerbaar is naar andere marken in Twente en een goed beeld geeft van de ontwikkeling van het markebeheer en -bestuur in het algemeen.

In het boek wordt een beeld geschetst van het leven in en de organisatie van de marke Losser. Het ontstaan van gewaarde erven en de noodzaak om tot een overkoepelend bestuur te komen wordt geschetst aan de hand van rechtszaken en aanvullende afspraken. Beheer en bestuur kosten geld, dus worden er “belastingmaatregelen“ genomen. Uitgebreid wordt de historische ontwikkeling van deze maatregelen besproken aan de hand van het schattingsregister, verpondingsregister en zoutgeld-register. Zelden heb ik een beter inzicht hierin gekregen dan door het lezen van dit boek. Vervolgens komen de “rechtspraak in criminele- en civiele zaken” aan de orde met vele zaken gerelateerd aan de tijd waarin deze zaken spelen (van de 15de tot de 19de eeuw). Geweldig om dat te lezen! Tot slot komt het markerecht aan de orde met holting-verslagen. In het boek vind je zeer veel afbeeldingen en foto’s (gelukkig ook in kleur) uit de historie en marke-gebeuren van Losser. Het boek ziet er goed en verzorgd uit. Voor de € 15,— dat het boek kost, kun je het eigenlijk niet laten liggen.

Bij het boek is een CD gevoegd met gedigitaliseerde bestanden van alle oorspronkelijke historische documenten die in het boek aan de orde komen. Het is goed om deze documenten in hun oorspronkelijke vorm te zien en te lezen. Waar nodig wordt in de tekst van het boek op duidelijke wijze naar deze bestanden verwezen. Het betekent wel dat er, naast de enkele uren leesplezier, ook de nodige tijd besteed kan worden aan het bestuderen van de teksten op de CD.

Toegevoegde waarde van dit boek is een losse bijlage: Een fietstocht door de Marke waarmee je nu, vandaag-de-dag, door de marke kunt gaan om de restanten uit het verleden eens anders te zien en te ervaren. De fietstocht bestaat uit twee etappes van respectievelijk 18 en 16 km met een uitgebreide beschrijving en verwijzingen naar zaken die in het boek aan de orde komen.

Voor nadere informatie en het bestellen van het boek: zie www.stichtinghistorischekringlosser.nl

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2015-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)