Boorn & Boerschop 2015-01: Van het bestuur

Auteur: Frans Nijkamp

Borne, 3 april 1945. Nieuwsgierigheid drijft ons telkens weer op de uitkijk. En dan als ’t al begint te donkeren trekt een geschreeuw van de straat de aandacht. Uit de zijweg komen twee soldaten met tussen hen in een burger, een buurjongen, van de overkant. En ik zie dan dat ze geen Duitse helmen dragen, die soldaten. Het zijn Engelse soldaten en achter hen komen twee tanks aan rollen. En daarachter nog meer soldaten met ’t machinepistool in de aanslag. We lopen op ze af en schreeuwen hun wat toe. En overal gaan de deuren open en komen de mensen op straat. De tanks houden stil op de hoek van onze straat, we schudden de mannen de hand en slaan ze op de schouder, we wenen en lachen en lachen en feliciteren elkaar en iedereen is in grote opwinding. We vergeten gewoon dat op een paar honderd meter afstand nog Duitsers zitten. En we zingen luid het Wilhelmus, er vliegt een vlag uit een venster en de Engelse soldaten delen sigaretten en chocolade uit, ongekende weelde. We zijn vrij!! Het is 9.00 uur ’s avonds. De zware druk van 5 jaar bezetting valt van ons af. We danken God en we zoeken weer onze oranje kokardes op. We blijven laat op en hebben lak aan het uitgaansverbod. Doodmoe en dolgelukkig gaan we naar bed en kunnen van blijdschap niet slapen. (fragment uit het oorlogsdagboek van A. Dubbeldam)

Bevrijdingsprogramma

Het is 70 jaar geleden dat Borne van de Duitse bezetting werd bevrijd. Het gemeentebestuur heeft onze vereniging gevraagd op gepaste wijze de bevrijding te herdenken. Samen met Museum Bussemakerhuis en de Bornse Synagoge, alle gevestigd aan de Ennekerdijk, hebben wij dit verzoek opgepakt. De plannen zijn, met behoud van ieders identiteit, zodanig op elkaar afgestemd dat een mooi beeld van alle gebeurtenissen voor, tijdens en aan het eind van de oorlog, worden getoond.

Door Heemkundevereniging Borne is op de deel van erve Mösselboer en in de Oale Schöp een omvangrijke expositie ingericht. Er zijn ruim 40 panelen met foto’s en verklarende tekst, brieven en documenten. Er is een diorama met zowel een Engelse als Duitse soldaat in originele kleding en uitrusting. In vitrines zijn gebruiksvoorwerpen te zien. Aan de wanden zijn grote pamfletten van de bezetter, met tekst in zowel het Nederlands als het Duits aangebracht. Het verloop van de oorlog wordt op een zo getrouw mogelijke wijze weergegeven.

Door Museum Bussemakerhuis wordt onder het motto “elke dag een draadje borduren in oorlogstijd” een beeld gegeven van de kleding uit die tijd en op welke de wijze deze werd gemaakt. Er is onder andere een zogenaamde “bevrijdingsjurk”, beschikbaar gesteld door het Verzetsmuseum, te zien. Gedurende drie ochtenden is er in het museum een herdenkingscafé, waar veteranen ervaringen kunnen uitwisselen over hoe ze de bevrijding zelf en de periode er na hebben beleefd.

De Bornse Synagoge nodigt alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle Bornse basisscholen uit. Er zijn nieuwe panelen gemaakt waarop het leven van de Bornse Joden voor, tijdens en na de oorlog in beeld zijn gebracht. Speciale aandacht wordt geschonken aan de komst van de eerste Joden in Borne en de textielfabriek van de Joodse familie Spanjaard.

De verschillende locaties zijn van vrijdag 3 april tot en met Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei, van donderdag tot en met zondag, geopend. Openingstijden van 13.30 en 16.30 uur.
Voor het bezoek aan de drie locaties is tegen betaling van € 3,– een passe-partout op iedere locatie verkrijgbaar. Van het passe-partout kan op verschillende dagen gebruikt worden gemaakt.

Op vrijdag 3 april zal Keep them Rolling ´s morgens vanuit Delden een rondgang maken door Zenderen en Hertme. ´s Middags zal een stoet voertuigen met een lengte van ongeveer twee km vanaf Jasmin Garden naar het centrum van Borne rijden.

Afb. 01: De Ennekerdijk is feestelijk versierd. Op de achtergrond het St. Josephgebouw. Foto: collectie gemeentearchief Borne, nr. 13864

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2015-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)