Boorn & Boerschop 2014-03: Boekennieuws

Auteur: Jan F. Deckwitz

Afb. 01

Titel : Borne uit die tijd gekenschetst
Auteurs : H. Leuverink & L. Leurink
ISBN : 978-90-810747-8-0
NUR : 641
Afmeting : 220 x 315 mm
Aantal pagina’s : 168
Uitgever : Heemkundevereniging Borne
Drukvoorbereiding : Harry Faber

Hans Leuverink zal voor u geen onbekende zijn, zeker niet als je al enkele jaren in de heemkundevereniging participeert. Hans is onlangs 80 jaar geworden; een gedenkwaardige leeftijd en voor de heemkundevereniging een gedenkwaardig moment. Dit omdat Hans het nodige voor de vereniging heeft gedaan; historisch onderzoek, verhalen schrijven en in het bijzonder . . . het maken van tekeningen! Honderden heeft hij er in zijn archief. Tekeningen die plekjes in Borne, alsook de dorpsbewoners betreffen.

In de verschillende jaargangen van Boorn & Boerschop, maar ook in uitgegeven boeken, vind je de tekeningen van Hans terug. Menig schrijver heeft een beroep op hem gedaan om de verhalen te verluchtigen met een of meerdere tekeningen.

De heemkundevereniging heeft gemeend dit gedenkwaardig jaar voor Hans tot uitdrukking te moeten brengen, enkele jaren geleden verwierf hij reeds het erelidmaatschap, door bij gelegenheid van zijn 80ste verjaardag een boek uit te brengen waarin nog eens zijn tekeningen centraal staan en waarmee de recente Bornse geschiedenis tot uitdrukking komt. Bij de tekeningen is middels een kort verhaal de betekenis omschreven, consequent vind je het verhaal links en de tekeningen op ware grootte rechts in het boek.

Om meteen met de deur in huis te vallen, het boek is een “goudmijntje”! Een boek dat je naast je bed legt om voor het slapen gaan nog even te genieten van de bijzondere tekeningen en toegevoegde verhalen: met een glimlach zul je hierna in slaap vallen.
Het boek betreft vooral markante Bornenaren uit het recente verleden. Personen die gedurende een bepaalde periode de aandacht op zich vestigden door hun doen en laten, of betekenis voor de dorpsgenoten. Indachtig Hans zijn leeftijd, bevat het boek 80 tekeningen en verhalen die hierbij horen.
Ik als “Bornse allochtoon”, heb er slechts enkelen van gekend. Na het lezen van de inhoudsopgave heb ik hen erop nageslagen, ik denk dan bijvoorbeeld aan Herman Velthof en Herman Liedenbaum. Ik was getroffen door de uitbeelding maar ook door de karakterisering in de tekst. Heerlijk om dat allemaal nog eens terug te zien en te lezen.
Naast personen zijn ook enkele gedenkwaardige plekken in Borne vastgelegd: de Mariakapel, de Hemmelhorst, café ’t Steerntje en café Mol om er maar enkele te noemen. Je realiseert je gelijk ook, dat er een aantal personen en Bornse plekken in het boek ontbreken. Het vastgestelde aantal tekeningen van Hans zou zeker “tweemaal 80 tekeningen en beschrijvingen” kunnen opleveren. Maar zoals de inleiding in het boek dit al aangeeft: die 80 is gedenkwaardig! Dit was de aanleiding voor het bestuur het initiatief te nemen voor de publicatie en de keuze van Hans uit zijn verzameling tekeningen, passend bij een 80-jarige.

Al met al is het een mooi boek geworden niet alleen door zijn inhoud, maar zeker ook door zijn lay-out en uitvoering op getint papier en met een harde omslag. Een boek dat in geen enkel Bornse boekenkast mag ontbreken.
Heeft u bij de voorinschrijving niet ingetekend dan kunt u het alsnog bekomen op de bekende manier bij het bestuur van de heemkundevereniging, zolang de voorraad strekt. Een aanbeveling: laat dit boek niet aan u voorbij gaan.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2014-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)