Boorn & Boerschop 2014-02: Het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Kemperman in 1928

Auteur: Jurrie Haak en Anja Tanke

Een poosje geleden ontving ons bestuur post van het Historisch Archief Beckum. In de enveloppe treft de secretaris papieren uit 1928 aan die te maken hebben met het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Kemperman uit Hertme. Wij vinden de inhoud zeker de moeite waard om af te drukken in ons blad en het maakte ons nieuwsgierig naar de persoon pastoor Kemperman.

Wie is pastoor Kemperman

Eduardus Johannes Kemperman is een op 19 december 1878 geboren boerenzoon uit Sinderen bij Silvolde. Op 15 augustus 1903 wordt hij tot priester gewijd. Daarna is hij kapelaan, achtereenvolgens in Vinkeveen (1904), Renkum (1906) en Denekamp (1909). In 1919 volgt een benoeming tot pastoor in Frederiksoord en op 17 oktober 1924 komt hij naar de parochie Hertme en Zenderen(1).

Afb. 01: Pastoor E.J. Kemperman

Herder in Hertme

In korte tijd maakt de pastoor zich geliefd bij zijn parochianen, die hoofdzakelijk bestaat uit een boerenbevolking. Hij vraagt altijd belangstellend naar de veestapel. Dat doet hij
in het Twents, weliswaar met een Gelders accent. Met andere woorden: de pastoor past uitstekend in zijn omgeving. Het Twents zal hij zich ongetwijfeld eigen hebben gemaakt in de periode dat hij in Denekamp kapelaan was.

Bij de familie Homan houdt de pastoor varkens en hij is een fervent jager. Dit laatste brengt hem ook wel eens in de problemen. In 1928 wordt hem het genot van de jacht door het bisdom verboden, omdat de pastoor zijn ambt zou verwaarlozen. Hertme is te klein, wat wie heeft geklikt bij de bisschop? Het gebeurt wel eens dat de pastoor niet op tijd terug is voor de biecht, maar niemand heeft daar problemen mee. Een gezamenlijke actie van de Hertmese boeren en een brief van kastelein Liedenbaum zorgen ervoor dat de bisschop met de hand over het hart strijkt: de pastoor weer mag jagen.

De pastoor is graag onder de mensen. Hij houdt van kaarten en biljarten. De deur van de pastorie staat altijd open en koffie en een borrel staan dan klaar.
De jaren ‘20 zijn geen overvloedige tijden. De mensen hebben weinig te besteden. De pastoor vraagt bijna nooit om geld, is vrijgevig en zorgt goed voor zijn misdienaars. Met Sinterklaas krijgen zij een extraatje en bij bijzondere kerkelijke vieringen staat er voor hen na afloop een halve haan of een gebakken visje klaar in de keuken van de pastorie(2).

Afb. 02: Fantasiemenu bij gelegenheid van het jubileum. In welke vorm en wanneer tijdens de feestelijkheden dit menu is gebruikt, is niet bekend. Het menu is ook bij de Heemkundegroep Hertme onbekend

Vanuit zijn functie is de pastoor betrokken bij lokale initiatieven, zoals de oprichting van de afdeling Borne-Hertme van de A.B.T.B. en de Ziekteverzekering St. Stephanus, beiden in 1930. Kemperman vervult bij beide organisaties de functie van geestelijk adviseur.

Het 25-jarig jubileum

In augustus 1928 viert de pastoor zijn 25-jarig priesterjubileum in Hertme. De Bornsche Courant doet uitgebreid verslag: De feestelijkheden te Hertme bij gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van den Zeer Eerw. Pastoor E.J. Kemperman hebben een echt gezellig verloop gehad. De blijde uittocht op den avond van den 14den augustus vormde een indrukwekkende beweging.

Woensdagmorgen om half tien werd de H. mis opgedragen door den Zeer Eerw. jubilaris zelf, geassisteerd door de Zeer Eerw. heeren Pater Prior van het Carmelietenklooster te Zenderen en Pastoor Arends van Dokkum, terwijl een roerende feestpredicatie werd gehouden door den Zeer Eerw. heer Pater Sub. Prior der Carmelieten.

Na de mis werd de jubilaris gecomplimenteerd door zijn parochianen en tal van vrienden buiten de parochie. Te 6 uur in den middag was er Plechtig Lof in de kerk der Paters-Carmelieten en daarna had de huldiging plaats in het vereenigingsgebouw te Zenderen, waar door meerderen het woord werd gevoerd.

Donderdag 11 uur begon te Hertme het kinderfeest, waarvan het uitgebreid werkplan pas om 5 uur afgeloopen was. Inmiddels was een begin gemaakt met ringsteken met karretjes en met fietsen. Voor elke groep waren er 14 deelnemers. Voor ringsteken met karretjes waren de prijswinnaars als volgt: 1. B. Oude Egberink 2. Th. Liedenbaum 3. G. ter Haar en 4 H. Lucas. Voor ringsteken met fietsen: 1. W. Meijer 2. J. Boomkamp 3. G. Misdorp.
Al had het weer laat in den avond wat beter kunnen zijn, toch had ons landelijke dorpje een druk bezoek en de parochianen van Hertme-Zenderen kunnen met tevredenheid ja zelfs met eenige trots op dit priesterfeest terugzien(3).

Pastoor Kemperman overlijdt op 57-jarige leeftijd op 11 mei 1935 in het ziekenhuis te Hengelo(4). Hij wordt begraven op het RK kerkhof van Hertme(5).

Afb. 03:

Verantwoording

  1. www.delpher.nl De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 14-05-1935
  2. De tekst is ontleend aan de website www.heemkundegroephertme.nl
  3. Bornsche Courant 18-08-1928.
  4. Zie noot nr. 1.
  5. Zie noot nr. 2.

Meer informatie over pastoor Kemperman is te lezen op de website van de Heemkundegroep Hertme

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2014-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)