Boorn & Boerschop 2014-02: Feestelijke opening Historisch Informatie Punt in de bibliotheek

Auteur: Bertie Velthuis

Onder grote belangstelling van ruim 50 genodigden werd vrijdag 28 maart het Historisch Informatie Punt (HIP) op de bovenverdieping van de bibliotheek feestelijk geopend.

Een groep van vijftien leden van de Heemkundevereniging Borne heeft zich de afgelopen vijf jaar ingezet om een grote hoeveelheid historisch materiaal te archiveren en toegankelijk te maken voor het publiek. Martin Thiehatten vertelde, als woordvoerder van de werkgroep, dat het HIP nu zo’n 80.000 krantenartikelen, duizenden foto’s, meer dan 600 boeken, honderden bidprentjes, vele oude documenten en films beheert. Dit alles zit achter gesloten deuren en is in te zien op dinsdag- en woensdagochtend als de vrijwilligers aanwezig zijn.

Voorzitter Frans Nijkamp roemde de uitstekende samenwerking met de gemeente, de Rabobank en het Kulturhus, maar speciaal de leden van de vereniging die het hebben waargemaakt. Het project past helemaal bij de doelstelling van de vereniging. Burgemeester Rob Welten had alle lof voor het project en roemde het geheel als een voorbeeld van een initiatief uit de samenleving waarbij de overheid faciliteert en een bescheiden rol heeft. Hij vroeg verder aandacht voor het gebruik van de “social media”, waarmee de historische informatie kan worden gehaald en gedeeld.
Frank Droste ging in op de positieve rol in deze van het Kulturhus.
Als afsluiting van de officiële opening van het HIP werden de kasten geopend, waarna één van de historische films in het archief, afkomstig van de Rabobank, werd vertoond.
Voor de leden van onze vereniging, maar ook voor ieder andere geïnteresseerde, biedt het HIP op de openingstijden, op dinsdag- en woensdagochtend van 10 tot 12 uur, ondersteuning aan bij het zoeken naar historische informatie en bij het opzetten van een familiestamboom.
Mocht men op deze tijden moeilijk kunnen, dan kan met de werkgroep een afspraak worden gemaakt voor een ander moment. Dan kan via een e-mail naar archief@heemkundeborne.nl of via een telefoontje met 074-2663116 of 074-2664772.
Mocht u historisch materiaal zoals boeken, foto’s, bidprentjes of andere spullen thuis kwijt willen, dan neemt de archiefgroep dat graag van u over. Daardoor wordt het voor de toekomst behouden en is het als informatiebron voor anderen beschikbaar.

Afb. 01: Gezelligheid tijdens de opening van het HIP. Foto: Bart Hogeweg

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2014-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)