Boorn & Boerschop 2014-02: 80 tekeningen in boekvorm van de 80-jarige Hans Leuverink

Auteur: Het bestuur

Afb. 01:

Hans Leuverink, je zou hem het beste kunnen betitelen als ‘Borns tekenaar’, wordt dit jaar in oktober 80 jaar! Je kunt wel stellen dat Hans zijn hele leven heeft getekend. Vele honderden potloodschetsen kwamen van zijn hand. Als autochtoon Bornenaar legde hij vele ‘Boornse leu’, alsook het -helaas vaak voormalige- Bornse erfgoed vast op het tekenpapier. Over zijn verschenen werk, waaronder de uiteraard min of meer u bekende tekeningen in ons verenigingsorgaan Boorn & Boerschop, leest u verder in dit artikel wat meer. Op initiatief van oud-secretaris Leo Leurink heeft het bestuur gemeend, mede als dank en eerbetoon, om bij Hans’ 80-jarige verjaardag, een speciale uitgave te doen bewerkstelligen. In overleg met hem zijn uit zijn werk 80 schetsen gekozen, die in een geïllustreerde boekuitgave, voorzien van toelichtende teksten het komend najaar zal verschijnen.

Wat kunt u verwachten

Zoals gezegd heeft Hans tot nu toe -hij tekent nog steeds met veel plezier- honderden schetsen gemaakt. Naast zijn vele bijdragen voor Boorn & Boerschop heeft Hans vaak geheel belangeloos illustraties verzorgd bij menige boekuitgave. Om maar eens onwillekeurig enkele te noemen: Diverse jaargangen Twentse Almanak’; ‘Wat nog niet in Dijkhuis staat’; ‘Markante Bornenaren’; ‘Streuizaand, verzamelde gedichten van Jan Kleinman’ en het Bornse bijnamenboek ‘De Melbuuln van Nazareth’. Maar nog nooit is er een uitgave verschenen waarin uitsluitend tekeningen van Hans Leuverink centraal staan.

Afb. 01: Nachtwaker ‘Kieften-Bram’

Daaraan wordt nu gewerkt; de 80 gekozen schetsen zijn een weergave van Hans’ belangrijkste werk. Zijn liefde voor het oude Borne en ook voor de gewone (meest vroegere) Boornsen, komen hierin tot uiting. De bedoeling is om aan de hand van de gekozen tekeningen, in gedachten, een wandeling te maken door het Borne van weleer.

Ons heemkunde-lid Leo Congert draagt zorg voor het kundig scannen van de tekeningen. Hans Leuverink zal zich samen met anderen over de toelichtende teksten buigen; in het Nederlands en als dat zo uitkomt ook zinsneden in het Bornse dialect (o.a. citaten).

Hoe komt u als belangstellende aan het boek

Als het goed is, vindt u als bijlage in deze Boorn & Boerschop een foldertje voorzien van een inschrijfstrook. Hierin is onder meer te lezen in welke vorm het boek zal verschijnen, wat de prijs per exemplaar bedraagt en welke reductie u geniet bij voorinschrijving en/of als lid van de Heemkundevereniging Borne.

Ook het tijdstip van verschijnen en de distributie van het boek zal daarbij vermeld staan. Als uitgever is Heemkundevereniging Borne (ook financieel) verantwoordelijk voor de te verschijnen uitgave. Wij rekenen erop dat vele leden alsook niet-leden zullen inschrijven op dit werk van “onze” tekenaar Hans.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2014-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)