Boorn & Boerschop 2014-02: 70 jaar geleden Villa Lidwina overvallen

Auteur: Jurrie Haak

Op 23 september is het 70 jaar geleden dat de overval van de Sicherheitsdienst (SD) plaatsvond op Villa Lidwina in Zenderen, het hoofdkwartier van de Twentse Knokploeg (KP). Bij deze overval vielen er helaas drie slachtoffers te betreuren: Sietze Hilbrink, Coen Hilbrink en Dick Ruiter. De eerste was de vader van leider van de KP Cor Hilbrink en Coen diens broer. Het heeft geen zin om de toenmalige toedracht hier uiteen te zetten, er is hier over voldoende gepubliceerd, bijv. In “De Illegalen” van Coen Hilbrink, zoon van slachtoffer Coen. Wel vindt de redactie dat er d.m.v. dit artikeltje aandacht geschonken moet worden aan wat er toen is gebeurd en de herdenking hiervan, zodat velen hiervan kennis kunnen nemen en evt. belangstelling kunnen tonen.

Om deze historische gebeurtenis na 70 jaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan, is er op dit moment een groep o.l.v. Frans Hilbrink (een zoon van Cor) bezig met een herdenking.
In een weiland tegenover de ingang van de herbouwde villa (de originele werd na de overval door de Duitsers verwoest) zullen een aantal tenten worden geplaatst waar zendapparatuur wordt geplaatst. Zendapparatuur speelde destijds een grote rol, het was immers de manier om instructies vanuit Engeland en bevrijd gebied te ontvangen. Vlak voor de overval was ook John Austin op Lidwina aanwezig, een Engelsman die was gedropt met een zender. Hij kon echter op tijd wegkomen. Een set zendapparatuur uit die tijd zal aanwezig zijn.
Tijdens de herdenking zal via de zender(s) zoveel mogelijk contact worden gezocht met zendamateurs uit binnen– en buitenland om ook hen van de tragische gebeurtenis in kennis te stellen.
Voor de gelegenheid is er een website, http:// www.huizelidwina.nl/ in ontwikkeling, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt.
Verder zal er een fototentoonstelling worden gepresenteerd, waaraan onze vereniging zijn medewerking aan zal verlenen.

Afb. 01: Villa Lidwina vóór de overval
Afb. 02: Wat er restte, nadat de Duitsers de villa hadden opgeblazen

Al met al zijn er genoeg elementen aanwezig om de het gebeuren van 70 jaar geleden niet ongemerkt voorbij te laten gaan. De toenmalige verzetsmensen zijn we dit verschuldigd.

Afb. 03: KP-leider Cor Hilbrink

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2014-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)