Boorn & Boerschop 2012-03: Feestavond de handen moeten uit de mouwen

Auteur: Annemarie Haak

De feestavond was het sluitstuk van de festiviteiten rondom het vijftigjarig jubileum van de vereniging. Ruim tweehonderd bezoekers vulden de grote zaal van het Kulturhus.

Voorzitter Frans Nijkamp opende de avond en blikte in zijn toespraak nog eens terug op de rijke historie van de heemkundevereniging. Er is immers al veel werk verzet, maar we moeten ook vooruit kijken. De vereniging heeft momenteel veel werkgroepen die op tal van terreinen actief zijn. Van educatie tot aan archief en van open monumentendag tot aan redactie. Om deze werkgroepen allemaal goed te laten draaien zijn er vrijwilligers nodig. Ook voor kortlopende projecten, die momenteel in het kader van de samenwerking met het Bussemakerhuis worden opgezet. Daarom deed Nijkamp een vurige oproep aan allen om zich op de een of ander manier in te willen zetten voor de vereniging. ‘’Willen we deze club in stand houden, dan moeten de handen uit de mouwen!’’ zo hield hij zijn toehoorders voor.

Vervolgens was het tijd voor ontspanning. Daar was het publiek immers voor gekomen. Amusement dat werd geboden door conferencier Karel van de Kate en de groep Algerak.
Voor de pauze hield Karel ons een spiegel voor door in te gaan op typisch Twentse eigenaardigheden. Na de pauze kwamen meer zonnige onderwerpen aan de orde.

De groep Algerak uit Enschede vermaakte het publiek met muziek en zang. Er werden liedjes ten gehore gebracht op bestaande populaire melodieën, waarbij de zanger niet alleen over een geweldige stem beschikte maar tevens over een onmiskenbaar talent om met woorden en taal te spelen. Een optreden dat werd beloond met een staande ovatie!!

Afb. 01: De feestavond in het Kulturhuis werd goed bezocht, meer dan 200 leden waren hier aanwezig. (foto: Bart Hogeweg)
Afb. 02: Onze archiefbeheerder, Piet Harder, fungeerde tijdens de feestavond in de rol van entertainmentpianist. Dit ging hem uitstekend af! (foto: Bart Hogeweg)
Afb. 03: De groep Algerak in actie! Schitterende liedjes in de Twentse streektaal. (foto: Bart Hogeweg)

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)