Boorn & Boerschop 2012-03: Borne bij de tijd

Auteur: Annemarie Haak

Ruim twee jaar werd er koortsachtig gewerkt aan de voorbereidingen voor het jubileum van de heemkundevereniging. In de aanloop naar de werkelijke festiviteiten werd reeds de tweejarige kalender gepresenteerd, de gedichtenbundel “Streuzaand” van Jan Kleinman en de “Canon van Borne”. Aan dit laatste project werkten een groep van zes schrijvers mee die in eerste instantie onder leiding van de IJsselacademie de vijftig vensters van de Bornse geschiedenis digitaal publiceerden. Vervolgens werd besloten om deze verhalen uit de historie van Borne ook in boekvorm uit te geven.

In de jubileumcommissie was het idee ingebracht om ook aandacht te besteden aan kinderen door voor hen iets ontwikkelen. Het lag vervolgens voor de hand hierbij uit te gaan van de Canon van Borne. Uit dit laatste project ontstond het idee om deze verhalen om te zetten naar een speciale bundel voor kinderen. Hans Gloerich stortte zich op deze klus en werd hierin begeleid door Moniek Warmer, die zich bezighoudt met het opzetten van een erfgoedleerlijn voor basisscholen. Het boek “Borne bij de tijd” kon met behulp van subsidie worden gerealiseerd. Tijdens de receptie van de jarige heemkundevereniging op 21 september jl. werd het boek gepresenteerd. Alle basisscholen in de gemeente krijgen dit boek als geschenk van de heemkundevereniging, ter gelegenheid van het jubileum. Burgemeester Welten verklaarde in zijn toespraak bijzonder verheugd te zijn met de realisatie van dit boek. Het is immers heel belangrijk voor kinderen te weten wat de geschiedenis van hun dorp is. Door deze verhalen te koppelen aan de methode die gebruikt wordt op de basisscholen kan het boek heel gemakkelijk naast de methode ingezet worden. Jeugdleden van Videotics voerden vervolgens in nostalgische kledij een act op om de presentatie luister bij te zetten. Deze groep heeft zich tevens opgeworpen om de vensters van het boek op een geheel eigen wijze te verfilmen. Zij mochten tevens de eerste exemplaren van het boek aan de vertegenwoordigers van de basisscholen uitreiken.

Afb. 01: Het uitreiken van het boek “Borne bij de tijd” aan de vertegenwoordigers van de Wheeleschool met juf Trees Gloerich (zus van de auteur). Op de voorgrond de jeugdleden van Videotics. (foto: D. de Graaf)

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)