Boorn & Boerschop 2012-03: Boekennieuws

Auteur: Jan Deckwitz

Afb. 01:

Titel : Borne bij de tijd
Auteur : Hans Gloerich
ISBN : 978-90-6289-654-7
NUR-code: 521 (Regionale cultuur)
Uitgever: Uitgeverij Smit van 1876

Deze keer ook een speciaal boek; een boek voor de jeugd van de basisscholen. Een geschenk van de 50-jarige heemkundevereniging voor de leerlingen van alle basisscholen in Borne, maar ook een boek dat uzelf kunt aanschaffen.

In het jubileumcommissie van de vereniging kwam al vroeg aan de orde, iets voor de jeugd te doen om de Bornse geschiedenis voor hen toegankelijk te maken. In ontwikkeling was toen het boek “De Canon van Borne”. Eén van de auteurs van deze canon, Hans Gloerich, heeft op verzoek van het bestuur, aan de hand van diezelfde canon, een verhalenbundel voor de jeugd geschreven. Gloerich heeft hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van de onderwijskundige Moniek Warmer en zijn zus, de onderwijzeres Trees Gloerich.

Gloerich heeft 27 onderwerpen uit de canon gekozen en deze bewerkt tot geschikte verhalen voor de schooljeugd. Ook de keuze van de gebruikte plaatjes of foto’s bij de verhalen was grotendeels een zaak van de auteur.
Elk verhaal is geschreven op het niveau van kinderen van groep 7 en 8. Soms met een korte toelichting op bepaalde onderwerpen en bij elk verhaal een of meerdere figuren of plaatjes. Wat dit laatste betreft heeft de auteur een staaltje van vernuft getoond. Voor zover er geen specifiek plaatje ter beschikking was heeft hij geput uit vele bronnen of uit eigen fantasie om het gestelde in de verhalen te verduidelijken.

Een originele vondst is de wijze waarop het boek wordt aangeboden aan de lezer: het is een aanbod van de heemkundevereniging aan de kinderen van de basisscholen. De heemkundevereniging presenteert zich hier in eerste instantie als persoon en al schrijvende wordt duidelijk dat de milde gever een verzameling van mensen is die zich verenigd heeft om een specifieke doelstelling na te steven: inzicht geven in de historische ontwikkeling van ons dorp en die hiervan verslag wil doen.

Het eerste verhaal in het boek betreft de oudste vondst, de botten van Boris, een mammoet die ca. 35.000 jaar hier leefde. De omstandigheden toen waren hier in Twente wel wat anders dan vandaag de dag, een stuk kouder en een zeer woest landschap. Lees het verhaal en dit tijdperk gaat voor je leven.

In het volgende verhaal komt de mens van 2500 jaar geleden in beeld. Hoe die hier in Twente kwamen en leefden, zich in hun onderhoud voorzagen, wordt goed omschreven en in beeld gebracht. Bijzonder hierbij is, dat er ook aandacht wordt gegeven aan hedendaags onderzoek en de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Als de mens zijn introductie in het Bornse gebied heeft gedaan zijn er vele ontwikkelingen die elk weer in een eigen verhaal kunnen worden weergegeven.

In het boek zijn slechts 27 verhalen opgenomen over de meest belangwekkende gebeurtenissen in en rond Borne in de loop van voorafgaande eeuwen. Een aanvulling hierop wordt gegeven in de Canon van Borne en zo men meer wilt weten kan men nog altijd het verenigingsblad Boorn & Boerschop hierop naslaan.
Het is een boeiend boek geworden, niet alleen voor de jeugd maar ook voor volwassenen, plezierig om het te lezen en vooral te bekijken. Dit laatste betreft dan de lay-out van het boek, maar ook de verwijzingen, de tijdsbepaling en kleurgebruik is bijzonder geslaagd. Hiervoor mag de uitgever, Harrie Faber van uitgeverij Smit van 1876, best een grote pluim worden gegeven.

Het boek is, tijdens de receptie op 21 september jl., gepresenteerd en aan de scholen aangeboden.
Wilt u zelf ook over het boek beschikken, dan kunt u dit alsnog de bestellen middels het voorinschrijvingsformulier, dat bij het blad Boorn & Boerschap is toegevoegd. ”Borne bij de tijd” is alleen via de heemkundevereniging te verkrijgen.

De “Canon van Borne” is via de boekhandel Bruna of bij de VVV te verkrijgen.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)