Boorn & Boerschop 2012-02: Zo was ‘t, zo is ‘t . . . de Nieuwe Kerkstraat

Auteur: Anja Tanke

In deze aflevering de Nieuwe Kerkstraat, waar op dit moment een fors appartementencomplex in de afrondende fase van de bouw is. Een goede reden om eens wat oude foto´s van deze straat bij elkaar te zoeken. De afgelopen 100 jaar is de bebouwing flink veranderd en een stuk hoger geworden!

Afb. 01: Foto gemaakt vóór 1896 want in 1896 / 1897 werd er een begin gemaakt de aanleg van openbare straatverlichting. In de verte de kruidenierswinkel van Mulder (Zwaan’n Bett’n). In deze straat staan veel arbeiderswoningen.
Afb. 02: Kijkje vanaf De Bleek in de Nieuwe Kerkstraat rond 1977. Geheel links staan nog de oude afdakswoningen. Ernaast is de Hubo in aanbouw. Aan de rechterzijde wordt gebouwd aan het winkelcentrum.
Afb. 03: Een beeld van de straat gemaakt rond 2005. Links nog de oude bebouwing. Rechts nog net zichtbaar het appartementencomplex met Albert Heijn
Afb. 04: Foto gemaakt in juli 2012. Het nieuwe appartementencomplex met winkels gebouwd door Woonbeheer nadert de oplevering. De Hubo en de witgepleisterde arbeiderswoningen moesten er voor wijken. Aan weerszijden van de straat staan nu appartementencomplexen met winkels

Verantwoording

Alle foto’s zijn afkomstig uit de collectie van het gemeentearchief.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)