Boorn & Boerschop 2012-02: Onze vereniging 50 jaren jong!

Auteur: Frans Nijkamp

Wanneer u dit artikel in deze jubileumuitgave van Boorn & Boerschop leest, staan wij al dicht voor de feestelijke viering van ons 50-jarig jubileum. Als voorzitter van zo’n bloeiende en actieve vereniging als de onze, is het niet “bepaald zwaar” om bij deze mijlpaal zowel het verleden, alsook het heden en de toekomst te belichten.

De oprichting

Gezien het feit dat u op de volgende pagina’s in deze jubileumuitgave een interview kunt lezen dat Annemarie Haak had over het verleden van onze vereniging, met onze oud-voorzitter Henk Woolderink beperk ik mij tot het heden en de (nabije) toekomst.

Het reilen en zeilen van de vereniging

Het heeft de vereniging in de loop der jaren nooit ontbroken aan krachtdadige leden c.q. bestuursleden. Daarnaast kunnen we ons gelukkig prijzen met veel “schrijvend talent” en een groot aantal leden die op verschillende gebieden de handen uit de mouwen steken en, al dan niet in commissieverband, ons cultureel en historisch aan de weg doet timmeren.
Het een en ander komt in al die jaren tot uitdrukking door het uitkomen van talloze publicaties en boeken; in dat kader spant dit jubileumjaar tot nu wel de kroon. Verder zijn wij zeer blij met de kwaliteit van ons “ijzersterk” verenigingsblad Boorn & Boerschop. Ook mogen ook de min of meer meer jaarlijks ingerichte exposities in de “Oale Schöp” niet ongenoemd blijven. Daarnaast onze archiefruimte in de bibliotheek in het Kulturhus en onze website vervult een belangrijke taak in de informatievoorziening. Tot slot wil ik de door de vereniging georganiseerde thema-avonden niet onvermeld laten. Al deze activiteiten dragen bij aan een sterke binding in onze vereniging.
Samengevat: omdat een groot aantal leden, ieder op zijn / haar eigen manier, veel energie steekt in al de activiteiten, kunnen we trots vaststellen, dat wij als vereniging nog steeds gestaag groeien (inmiddels ca. 475 leden!), financieel gezond zijn en velen een plezier bezorgen.

Enkele kanttekeningen naar de toekomst

Gezien het feit dat de naam “Heemkundevereniging Bussemakerhuis” steeds meer tot misverstanden leidt, overwegen wij thans de naam van de vereniging weer aan te passen. De nieuwe naam? De leden is gevraagd hierover mee te denken, zie hiervoor de oproep in de voorjaarseditie van Boorn & Boerschop.
& Boerschop.

De vergrijzing van het ledenbestand. Net als bij al de andere verenigingen op cultuurhistorisch gebied gaat ook bij onze vereniging de gemiddelde leeftijd van onze leden omhoog. Vooralsnog is dit niet verontrustend, maar toch . . . Als bestuur hebben wij ons de vraag gesteld: “Wat kunnen wij hier aan doen?” Inmiddels hebben wij toenadering gezocht tot enkele andere Bornse verenigingen/stichtingen op cultuurhistorisch gebied (o.a. Stichting Bussemakerhuis, Stichting Bornse synagoge en de vrienden van de Oude Kerk), met als doel: waar mogelijk de Bornse bevolking gezamenlijk aan te spreken. Uiteraard dient vereniging gewaarborgd te de identiteit van de worden.

De doelgroepen die wij hopen te interesseren:

 de jeugd; (o.a. voor de kinderen, het boek Borne bij de tijd en de expositie in de Oale Schöp)
 hun ouders; kortom de “jongere ouderen”. In dit alles worden wij door een beroepsconsultant van de provincie Overijssel op subsidiebasis begeleid.

Tot besluit

Uit het voorgaande moge blijken dat wij best trots op en blij mogen zijn met onze vereniging. In Borne, dat zo rijk is aan cultuurhistorisch erfgoed, hebben wij in de loop der jaren ons bestaansrecht bewezen en kunnen wij thans van een bloeiende vereniging spreken.
Het is dan ook terecht en op zijn plaats dat wij in september a.s. op een feestelijke wijze bij deze mijlpaal stilstaan. Wij, als bestuur, hopen u dan te ontmoeten en samen met u het glas te heffen op weg naar een volgend jubileum.

Afb. 01:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)