Boorn & Boerschop 2012-02: Museumpresentatie van het Bussemakerhuis vernieuwd

Auteur: Liesbeth Hassink

Feestelijke heropening van het museum

Op 26 april is het Bussemakerhuis feestelijk heropend door burgemeester Rob Welten. De weergoden waren het bestuur die dag gelukkig gunstig gezind. Gasten werden in de namiddag ontvangen in de Bornse synagoge voor een welkom, waarna de toespraken in “de Vermaning” werden gehouden. Tot slot verplaatste het gezelschap zich voor de openingshandeling naar het Bussemakerhuis. Burgemeester Welten kruide daar, net als in vervlogen tijden de fabrikeurs deden, een linnen-kruiwagen naar binnen en verklaarde daarna het museum weer open voor publiek!

Zoals in de voorgaande Boorn & Boerschop is aangegeven, heeft het museum een metamorfose ondergaan in een nieuwe huisstijl. De afgelopen maanden is er erg hard gewerkt om alles op tijd gereed te hebben. Zo zijn een aantal nieuwe elektrische leidingen gelegd, is het pand aan de straatzijde geschilderd en is de vloer van de expositieruimte opgeknapt. Daarnaast is de verlichting vernieuwd en de inval van direct (zon)licht beperkt door het blinderen van de ramen met fraaie raamdoeken. De tuinkamer is voorzien van nieuw meubilair en er is een balie gecreëerd voor kassahandelingen en verkoop van linnen en souvenirs. De informatiepanelen zijn fraai vormgegeven en er is gekozen om aan ieder thema een kleur te verbinden. Dit zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid en routing binnen het museum. Ook is de website vernieuwd: www.bussemakerhuis.nl

Rijksmonument, een constante zorg

Voor het bestuur blijft de staat van onderhoud van het pand een belangrijk aandachtspunt. Een dergelijk oud pand behoeft constante zorg. In voorgaande jaren is er een plan van aanpak opgesteld waarin prioriteiten zijn aangemerkt. Dit voorjaar is een subsidie aangevraagd voor onderhoud- en herstelwerkzaamheden, Deze kan bij toewijzing een deel van de kosten dekken, maar de stichting zal zelf ook een groot deel van de kosten moeten financieren. In een volgend artikel kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Afb. 01: In de tuinkamer is een balie geplaatst voor kassa-handelingen en verkoop van souvenirs e.d.
Afb. 02: Zoals in vervlogen tijden de fabrikeurs, kruide burgemeester Rob Welten het linnen de expositieruimte van het Bussemakerhuis binnen waarmee hij de expositie opende

Zomer aan de Ennekerdijk: expositie “Kan ’t anders”, van 7 juli tot 26 augustus a.s.

In nauwe samenwerking met kantklosatelier Elisabeth, de Bornse Synagoge en Lijstenmakerij Galerie Oud Borne organiseert het museum in de zomermaanden de expositie “Kan ’t anders”. Een expositie over moderne kantkunst.

Bezoekers van buiten Borne worden vanaf het NS station via de Stationsstraat, de Grotestraat en de Marktstraat geleid naar het Bussemakerhuis aan de Ennekerdijk. In verschillende etalages langs de gemarkeerde route zijn diverse soorten kant, van oude kanten uit de 18de eeuw, tot en met ultramoderne kantkunst in diverse kleuren te bezichtigen. De etalages zijn zo opgemaakt dat zij passen bij de thema’s van de deelnemende ondernemers.
De route is de voorbode wat er te zien is in de drie expositieruimtes aan de Ennekerdijk: het Bussemakerhuis, de Synagoge en Lijstenmakerij Galerie Oud Borne. In het Bussemakerhuis zijn tal van werkstukken terug te vinden van de meer dan 100 cursisten die Els Goor van Kantklosatelier Elisabeth het afgelopen jaar ondersteund heeft in het tot uiting brengen van hun mogelijkheden op het gebied van kant. Dat betekent dat er moderne werken van kunstenaars te zien zijn, maar ook de traditionele kleedjes. De werkstukken zijn uitgevoerd in meer dan tien verschillende technieken.

In de Synagoge zijn kunststukken te bezichtigen die zijn opgenomen in het gelijknamige boek “Kan’t anders” dat wordt gepresenteerd tijdens de opening van de expositie. Deze kunststukken zijn de afgelopen 20 jaar door Els Goor-Versteeg ontworpen en gemaakt. Ze geven inzicht in de mogelijkheden van kant, van een plat kleedje tot een drie dimensionaal kunstobject in diverse kleuren. Dit alles is gemaakt met behulp van diverse technieken en materiaal. Het gaat van het uit vlas gemaakt linnen tot het modern edelstaal.
In de Lijstenmakerij Galerie Oud Borne wordt het materiaal van de ontwerpgroep ‘Lemniskant’ tentoongesteld. Dit werk van 8 kunstenaressen laat zien wat er allemaal mogelijk is met de oude textiel- technieken van de 18de en 19de eeuw in combinatie met een hedendaags kleurenfestival in 3-D

Afb. 03: Kant in een drie dimensionaal kunstobject

Museum Bussemakerhuis

Op dinsdag t/m zondag (op feestdagen gesloten).
Openingstijden: 13.30 – 17.00 uur.

Leden van de heemkundevereniging hebben gratis toegang.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)