Boorn & Boerschop 2012-01: Oet de oale deus: De Vrolijke Golf (1948)

Auteur: Henk ten Thije

“Fotoos, fotoos, het bint papiern dingn, mer elkn foto hef veur alleman aait ne herinnering”

Dit moal n mooi plaatje oet 1948. De Vrolijke Golf, n orkestje van acht Boornse jongs dee meka hebt vunn in t Sint Jozefgebouw an n Ennekerdiek. t Sint Jozefgebouw was toendertied t clublokaal van de KAB, de Katholieke Arbeiders Beweging in Boorn. De KAB is opricht in 1889 as teegnhanger van n Sociaal Democratischen Bond van Domela Nieuwenhuis. Van de “Rooin” dus.

Vanof 1895 hadn de Boornse Katteliekn eer eagn gebouw an n Ennekerdiek. In 1945 ontstun oet de KAB de KAJ: de Katholieke Arbeiders Jeugd veur jongern boamn de twaalf joar. Dat was van t begin of an n succes, want in de joarn vieftig hadn ze in t hele laand zo roond de 50.000 leedn. Eer doel was: arbeiders tot n leamnd Christendom te brengn deur t beïnvloodn van t arbeidsmillieu . . . .

In t gebouw an n Ennekerdiek was vanalns te doon. D’r wödn toneelspölt, wödn cursussen geemn (deur deskundigen van de KAB) en ze gungn sommers met de jeugd ne wek op vekaansie.

En elkn zundagmonn was t gezellig drok in de veurzaal. Iej konn dr van alns, n pötje kaartn, biljartn, sjoeln of gewoon n betje dom luln. Op zon n gemeudelekn zundagmonn hebt n stuk of wat jongs de köppe biej meka stökkn en toen is t idee ontstoan um met n man of wat meziek te goan maakn.

Zo ezeg zo edoan. Noa n wek of wat hadn ze n man of acht biej meka en noa ne tied good oefenn begunt t eargns op te liekn. De repetities vunn plaats in t Sint Jozefgebouw en mangs, as t mooi weer was, biej één van de leedn achter t hoes. “De leu vunn t mooi” aldus mienn zegsman. “Of en too bleemn ze stoan luustern”.

De Vrolijke Golf

Afb. 01: Achterste rieg v.l.n.r: Tonnie Gervink – zang, Herman Oude Egberink (Herman van Hemmelheer) – zang, Herman Vollenbroek (Herman van Zwatn Jans) – zang, Ben ten Tusscher ( van n Beeld) – zang, Hennie Hemink – accordeon. Veurste rieg v.l.n.r: Gerard Drent – gitaar, Gerard Vaalt (van Frans van de Vaalt) – drums, Gé Oude Groeniger – gitaar

De Vrolijke Golf, zo heetn t clubke, bestun oet veer zangers oendersteeund deur nen accordeonist, twee gitaristen en nen drummer. Zee gungn fanatiek an t weark, en zee door: het völle oefenn wödn beloond. Ze haddn succes !
Dr wödn völ spöld in Boorn en aj dat good doot dan sprek zich dat roend en noa verloop van tied kwamn dr dan ook via t bestuur van de KAJ anvroagn binn um te komn spöln veur de jeugd van de KAJ in aandere plaatsn. En zo gung De vrolijke golf op toernee en door wadn ze bes greuts op.

Noe was dat spöln in aandere plaatsn wa merakels mooi, mer ook ieder bod wier nn heeln toer um dr te komn, want alns gung met de fietse. Mer muziekaantn bint vindingriek en zo had alleman wa ne oplossing vunn um de instrumeantn zo makklijk mögelik te vervoern.
n Accordeonist har n vast kiske achter op n dreager en door wödn t accordeon op vast e knupt, de gitaristn hadn t instrumeant op de rugge en drummer Vaalt har an weerskaantn van n begasiedreager n rek woarin an de ene kaant de kleane trom zat en an de aandere kaant nn hooltn koffer met doorin de bekkns, stökke en aander gerei. De grote trom gung dwars achterop n dreager en wödn dan vasbunn met nn baand umn boek hen. Zo trökn ze, met eer oetgebreide repertoire van mooie Hollaandse leedjes, van Boorn nor Almeloo, nor Hengel of nor Eansche.

Van versterkers hadn ze nog nich heurt in dee daage en toen koj, as de meziek spöln, nog met meka proatn . . . . . .

Van t één kump t aander. Want woar meziek wodt maakt, door wodt ook daanst en zo ontstun d’r n daansklubke, woar, oonder zeer deskundige leiding van Daansschool Nijhof, de eerste pasn wödn leert.
t Mooie van dit daansn was dat r ook wichter mogn metdoon . . . . . . . . .

Veur de meziek biej t daansn zorgdn n accordeonist en n drummer van De Vrolijke Golf. Ze mogtn dat doon noadat t bestuur van de KAB en n aalmoezenier / kappeloan Bruggeman door toostemming veur hadn geemn, want joa, zee wadn natuurlk wa ’t bendje van de KAJ ofdeling Boorn.

Op n gegeemn moment gung t zo good met n accordeonist en n drummer dat ze wödn vroagt veur brulftn en dan met name veur dagbrulftn. Zee begunn dan um half twaalm smons (noa de keark) en dan spöln ze tot de leu gungn ettn en dan soamns wier van zes uur tot half elm. An’t ean van de rit hadn ze ieders viemntwintig guldn in de bokse. (tien guldn vuur oawerdag en viefteen vuur soamns).

De Vrolijke Golf hef vief joar bestoan. “Het was ne mooie tied” aldus mien n zegsman.

Daank an

Gerard Vaalt
Arend Wisman

OPROOP

Wiej maakt met plezeer t stukske Oet de oale deus. n Betje nostalgie en n betje geschiedenis. Wiej doot dat t leefste met fotoos van veertig, vieftig of zestig joar oold.
Wiej wilt geern weten hoo de leu heet dee op t petret stoat en woarum de plaat is maakt. Hebt ieleu in ne oale deus eargns in n keske van dee plaatjes van t meziek of van t voetball’n of van ne brulft of van t zwemm’n biej Heidelberg, in de Grėėntkoel, van t kampeern, n mooi stroattafereel of wat dan ook, loat t oens weet’n en wiej zoargt dat t veur mekaar kump.

Efkes belln met Henk ten Thije (266 33 77).

Wij bint oe noe avast daankbaar!

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)