Boorn & Boerschop 2012-01: Nieuwe bezems

Auteur: Redactie

In de zomereditie van Boorn & Boerschop van het vorig jaar gaf voorzitter Frans Nijkamp zijn visie op de vereniging en, belangrijker nog, op wat er in de vereniging zou moeten en kunnen gebeuren. Nu, bijna driekwart jaar later, kijken we terug en confronteren we Frans met zijn toenmalige stellingname. Ook blikken we vooruit, want in het huidige jubileumjaar wordt extra aandacht gevraagd voor een gedenkwaardige terugblik op vijftig jaar heemkunde in Borne.

Frans maakt duidelijk dat hij zich nooit heeft gerealiseerd dat hij, ondanks in het meest cultuur-historisch deel van Borne te zijn geboren en getogen, zo weinig van de Bornse geschiedenis afwist. Een beetje vreemd als broer van (!) misschien? Ook had hij geen idee van de brede opzet van activiteiten in de heemkundevereniging en het grote aantal zeer betrokken vrijwilligers dat zich voor allerlei klussen inzet. Naast de inzet voor de vereniging kwam daar ook de voorbereiding van het jubileumjaar bij.

Afb. 01:

Om zo snel mogelijk de kennisachterstand in te lopen heeft Frans de cursus “Van Borghende tot Borne” gevolgd: met succes, vindt hij. Natuurlijk heeft hij zich ook verdiept in de geschreven publicaties met betrekking tot de historie van ons dorp. Het was met recht een inhaalslag.

Maar goed, inmiddels heeft hij met verschillende mensen in werkgroepen en commissies kennis gemaakt en met hen gesproken en van gedachten gewisseld. Hij is zeer enthousiast en denkt dat hier nog veel potentie aanwezig is.
Ook vertelt hij met veel enthousiasme over de jubileumcommissie. Deze commissie is op allerlei terreinen bezig geweest met het werven en uitwerken van ideeën en natuurlijk het budgetteren en het zoeken naar sponsors.
Met het eerste product heeft u al kennis kunnen maken: de fotowedstrijd, de foto-expositie en de kalender die natuurlijk bij alle leden op een prominente plaats in huis hangt. Frans is ervan overtuigd dat het jubileumjaar een gedenkwaardig jaar zal worden. U zult hier binnenkort meer over horen (en meemaken!).

Binnen het bestuur hebben naast het jubileum-gebeuren diverse onderwerpen de aandacht gekregen, de meest recente zijn de promotie en de samenwerkingsverbanden. Bij belangrijke dorpsactiviteiten in het afgelopen jaar heeft de heemkundevereniging zich gepresenteerd met een goed woord, boeken, publicaties en het verenigingsblad Boorn & Boerschop. Deze promotie werpt zijn vruchten af en heeft een 60-tal nieuwe leden opgeleverd. Goed, hé?!

In het kader van de samenwerkingsverbanden is er met “Het Bussemakerhuis” een initiatief genomen om bepaalde activiteiten gezamenlijk te gaan ontplooien. Dit natuurlijk onder voorwaarde de eigen identiteit te blijven behouden. Te denken valt hier aan exposities en uitgave van promotiepublicaties, het afstemmen en stroomlijnen van subsidie-aanvragen (dit is een vereiste van de gemeente) en het inzetten van vrijwilligers.

Als initiatiefnemers willen wij hierbij ook de Stichting Synagoge, de vrienden van Oude Kerk, de VVV en mogelijk andere verenigingen op cultuurhistorisch gebied betrekken. Frans, als lid van de promotiecommissie, alsook het bestuur is van mening dat hiermee veel voordeel bereikt kan worden.
Deze vorm van promotie kan zich dan met behulp van RTV Borgende, maar ook de Bornse Courant en mogelijk RTV-Oost verder ontwikkelen. Hiermee bereiken we naast de Bornse bevolking zeker ook de Bornse jeugd. De eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden en in de loop van het jaar zullen we proberen met behulp van een “gesubsidieerde consulent” hier handen en voeten aan te geven.

En hoe denkt Frans zelf hierin te gaan functioneren? Frans geeft als voorzitter van de heemkundevereniging aan, primair alle activiteiten te willen volgen en deze waar nodig te stimuleren maar zal, indien gewenst, ook zelf meewerken aan het tot stand brengen hiervan. Dit onder het motto: “Gezien de potentie en enthousiasme zijn we met z’n allen als heemkundevereniging tot heel veel in staat”.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)