Boorn & Boerschop 2012-01: Hoe schrijf ik geschiedenis?

Auteur: Annemarie Haak

Een schrijver bereikt pas zijn doel als zijn teksten gelezen worden. Zonder lezers heeft een tekst immers weinig zin. Maar wat moet je doen om je teksten aantrekkelijk te maken zodat ze gelezen worden? Op die vraag probeerden een aantal cursisten antwoord te krijgen tijdens de cursus ‘’Hoe schrijf ik geschiedenis’’ die in het thuishonk van de Historische kring Haaksbergen werd gegeven. Jan van de Wetering gaf in drie bijeenkomsten tips en adviezen aan leden van de Heemkundevereniging Borne en de zustervereniging uit Haaksbergen.

De cursus werd georganiseerd in samenwerking met Het Historisch Centrum Overijssel. De cursisten hadden twee keuzemogelijkheden: men kon zich verdiepen in het schrijven of in het voeren van de redactie. De eerste groep ging aan de slag met het schrijven van een familie- of dorpsgeschiedenis of teksten over thema’s als handelswegen en boerderijbouw.

Het scheppen van orde in de chaos van de verzamelde informatie is altijd een lastige klus. Een goed bouwplan voor de tekst zorgt ervoor dat de schrijvers zo gericht mogelijk gaan schrijven. Tijdens de cursus leerden de schrijvers hoe ze uit de veelheid van soms droge feiten toch een leesbaar verhaal kunnen maken. De verenigingen uit Haaksbergen en Borne hopen dat de deelnemers na de cursus ook teksten gaan schrijven voor eigen periodiek. In ons geval voor Boorn & Boerschop.

Afb. 01: Er wordt aandachtig geluisterd. Links een deel van de Bornse afvaardiging: Jan Deckwitz, Jurrie Haak en Henk ten Thije

De tweede groep kreeg ’s middags les. De nadruk lag hierbij op de periodiek en de website. Eerst werd gestart met een analyse van een jaargang van de historische tijdschriften en de websites. Daarbij wordt de vraag gesteld: Wat is goed en waar liggen de punten ter verbetering? Centraal stonden inhoud, vormgeving en leesbaarheid. Daarnaast zijn ook samen stelling en de werkwijze van de redacties van belang. Bovendien werd gekeken naar de samenwerking tussen website en redactie. Het bleef echter niet bij praten alleen, de cursisten namen plaats achter de computer en vergeleken elkaars en andere websites. Dit werd gedaan aan de hand van een checklist.

Afb. 02: Op de voorgrond ons redactielid Jurrie Haak aan de slag

Het enthousiasme onder de cursisten was groot. De deelnemers leerden niet alleen van de docent, die iedereen van het begin tot het eind wist te boeien, maar ook van elkaar. Het samenwerkingsverband tussen de twee verenigingen is zeker voor herhaling vatbaar. Wij danken de Historische Kring Haaksbergen voor het gastvrij onthaal in hun prachtige thuishonk onder het gemeentehuis.

Foto’s

Jurrie en Annemarie Haak.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2012-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)