Boorn & Boerschop 2011-03: Open Monumentendag 2011, thema: nieuw gebruik – oud gebouw

Auteur: Henk Westerik

Herbestemming van gebouwen of materialen geeft ons de garantie dat historische panden behouden blijven voor de toekomst. Herbestemming was in vroegere tijden een teken van armoede. In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw moest alles wat oud was worden afgebroken. Er was toch immers geld genoeg. Men was nog niet tot het besef gekomen dat herbestemming geen armoede, maar juist een teken van rijkdom is.

Ook in Borne zijn er verschillende historische panden aan te wijzen, die een andere functie hebben gekregen, waardoor het karakter van Borne is behouden. In het boekje dat ter gelegenheid van de Open Monumentendag is uitgegeven zijn een aantal van deze panden beschreven.
De werkgroep heeft dit jaar de volgende activiteiten georganiseerd:

Wandeling

De wandeling voerde ons door het centrum langs een aantal van deze gebouwen, die voor de toekomst bewaard zijn gebleven, zoals diverse panden in de zogenaamde “Zwatt’n hook”, het voormalige café “’t Steerntje”, De Keizerskroon, Villa Elisabeth, het Johannesklooster, het St. Josephgebouw en de voormalige Oude Melkfabriek.
De wandeling kon op eigen gelegenheid worden gelopen aan de hand van een routebeschrijving.

Fietstocht

We fietsten natuurlijk via de Ennekerdijk met zijn bijzondere panden richting De Veldkamp. Hier werd o.m. stilgestaan bij de vroegere Joodse begraafplaats. Hierna ging de fietstocht richting de Noordmolen. Al fietsend door ons mooie Twentse landschap kwamen we langs een oude bakspieker in Azelo. Daarna werd het AZC bezocht. Bij de Zwanenhof was een koffiepauze ingelast en konden we het pand bezichtigen. Daarna werd stilgestaan bij het Karmelietenklooster. Via het Weleveld, het Spookhuis en Oud Borne kwamen we weer bij de Oale Schöp. Martin Thiehatten heeft de fietstocht met zijn uitgebreide informatie uitstekend begeleid.

Klassendag
Dit jaar is er voor de tweede keer een klassendag georganiseerd. De klassendag is de dag vóór de Open Monumentendag en is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.
De leerlingen gaan samen met hun leerkracht een monument bezichtigen. Onder leiding van deskundige rondleiders gaat men dan door het gebouw. De landelijke Stichting Open Monumentendag heeft gezorgd voor lesmateriaal, waaronder een monumentenkijker. Dit is een kaart met instructieve vragen over het monument. Aan de hand van de kijker kan de leerling zich een beeld vormen van het vroegere leven in en om het monument. Dit jaar hadden zich negen klassen aangemeld. De groepen bezochten dit jaar de Oude Kerk, het Bussemakerhuis, de Stephanuskerk en de Oale Schöp. De leerlingen maar ook de leerkrachten waren ook dit jaar na afloop weer zeer enthousiast.

Afb. 01:
Afb. 02:

Foto’s

Groep 7 van locatie de Esch van basisschool ’t Iemnschelf in de Oale Schöp. Beide foto’s zijn afkomstig van de website van basisschool ’t Iemnschelf.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2011-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)