Boorn & Boerschop 2011-01: Oet de oale deus De Christelijke Gymnastiekvereniging D.E.V

Auteur: Henk ten Thije

“Fotoos, footos, het bint papiern dingn mer elken foto hef veur alleman aait ne herinnering.”

Vun ik toch noe ne foto woarop, dach ik, keunstnmakers oet ’t circus stunn. Biej noavroag blik ’t ne plaat oet 1950 te wean van ne groep van de Christelijke gimmestiek vereniging D.E.V. (Door Eendracht Verbonden).

’t Was in de joarn dettig dat oet de kreenk van de Christelijke Jeugd Centrale iederbod de vroag kwam um nöast kampeern en toneelspöln ook an sport te goan doon. Hierdeur ontstunn oeteindeluk de Christelijke voetbal- en korfbalverenigingn in oons laand.

Jongeleu dee niks veuln veur voetbal of korfbal kwamn hierdeur lilluk boetnspel te stoan. Gelukkig haddn sommign dat in de gaatn en dee gungn met gimmestiek an de gang.

Zo ook in Boorn. Sybrand Lammers (joa, den van de gedichtn) hef noa wat gesprekk’n met n’n zeekern Jan Vunderink oet Hengel de zaak an’t dreajn maakt en de jongeleu in Boorn haddn der zin in, want biej de oprichting in 1934 warn der a dettig dee geliek lid wödn. Een joar later was dat a greuid noar honderdvieftig leedn verdeeld oawer zes ofdelingn. En vedaag an’n dag besteed D.E.V. nog aaltied.

Afb. 01: DE GYZOTOS (1950) v.l.n.r. Roel Deen, Dick Wieldraaier, Dickie Kamperman, Els Wisman, Karel Boom, Doortje Hilbrink, Geert Wisman en Tine Posthuma

En noe nor ’n foto:

Op n’n oamnd in 1949 besleutn een achttal jongeleu van DEV, zoas de club in Boorn wödn neumt, um is wat aans te doon as vögelnuskes aan de ringn en oefeningn aan de brug met ongelieke leggers.

Zee waddn saamn nor ’t circus van Bever wes, dat in dee joarn deur oons laand trök en door waddn ze zwoar oonder ’n indruk kommn van de “Arabische Piramidebouwers” ne groep acrobaatn dee op meka gungn stoan en zodoonde ne meanslijkn toorn vormn. Zee dachtn: Dat goat wiej ook prebeern.

Met veer manleu en veer vrouwleu richtn ze de GYZOTOS op. Dat betekenn: GYmnastiek ZOnder TOestellen.
Ze oefendn in ’t stiekem in de gimmestiekzaal biej de ambachtschool an ’n Aanslagsweg. Ze konn dat doon umdat één van de manleu ’n slöttel har.

Aj mie vroagt haddn ze ’t door mooi veur meka en is t’r heel wat of e zweet en hebt ze vaak kennis maakt met de harde oondergroond. Ze waddn fanatiek an ’t weark en mangs gungn ze zo lang deur, dat ze telaat biej de verkering kwamn en dat gaf volgens oawerleavering nog wal is wrieving.

In ’t begin was ‘t noga bommelig en keukelig wat ze deedn, mer deur steurig prebeern en nog is prebeern kwam ’t ten langn lestn toch good. En toen ze ‘n programma van tien menuutn tot ’n keteer in mekaar haddn dreajd hebt ze ’t bestuur oetneudigd um te kommn kiekn.

De heern kwammn en zettn zich daal in de gimmestiekzaal. De veurstelling begun en de heern veul ’n moend los van verbazing. Zee wann kats oawerdonderd, dat zoiets meuglik was. Het bestuur beslissn op de stee:
De GYZOTOS mossen op ’n eerst komnden oetvoering de keunstn mar ees loatn zeen an ’t grote pebliek.

Op ’n oamnd van de oetvoering stunn ze greuts mer ook zenuwachtig met zien achtn op ’t grote toneel van de zaal van Meierink an de Almelosestraat. ’t Gung gelukkig almoal good en de zaal gung plat. Ze haddn onmeundig völ succes, de leu klappn zich de haann kapot.

Ze bint as de GYZOTOS nog heel wat joarn duurgoan, steurig met völle wille en völ succes.
Mer zoas zo vaak met dee dingn, deur trouweriejn, weark en verhuuzn boetn Boorn, wödn de animo steurig miender en gung, dat wat ooit begun deur ’n bezeuk an circus van Bever, oet

Roel Deen, den op ’n foto, as linksboetn, zo mooi op de haan steet, hef toen as ooldste lid, as leider en penningmeister en wat nig al, veur al ziene verdeenstn veur DEV, ’n Lintje van de Konigin op de böst speld kreegn. En dat har e dik verdeend duch miej.

D.E.V. hef kottns de ofdeling Rhönradturnen an de club verbundn. Rhönradturnen is dat gedoo met dee grote rea, woar ze in goat stoan en dan meer rolln en dreajn. Mer door muw ’t later mer is een moal oawer hemmn.

fb. 02: Rhönradturnen: zo köj meka echt ‘n rad veur de oogn dreajn . . . .

D.E.V. opricht in 1934, besteet nog aait en hef veurig joar ‘t 75 joarig bestoan viert.

Daank an

Arend Wisman

OPROOP!

Wiej maakt met plezeer ’t stukske OET DE OALE DEUS.
’n Betje nostalgie en ‘n betje geschiedenis. Wiej doot dat ’t leefste met fotoos van veertig, vieftig of zestig joar oold. Wiej wilt geern weten hoo de leu heet dee op ’t petret stoat en woarum de plaat is maakt.

Hebt ieleu in ne oale deus eargns in ‘n keske van dee plaatjes van ’t meziek of van ’t voetball’n of van ne brulft of van ’t zwemm’n biej Heidelberg, in de Grėėntkoel, van ’t kampeern, ’n mooi stroattafereel of wat dan ook, loat ’t oens weet’n en wiej zoargt dat ’t veur mekaar kump.
Efkes bell’n met Henk ten Thije (2663377). Wiej bint oe dankbaar!

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2011-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)