Boorn & Boerschop 2010-03: Open monumentendag 2010

Auteur: Henk Westerik

Het was een stralende dag. En de opengestelde monumenten hadden aan belangstelling niet klagen. Niet alleen de Stephanuskerk, de Oude Kerk en het Bussemakerhuis werden druk bezocht, maar ook de synagoge, het restaurant Dorset en de Oale Schöp waren in trek. De doopsgezinde kerk trok vandaag zelfs meer dan 100 bezoekers. De Klopjeswoningen waren door omstandigheden helaas niet geopend. In het Bussemakerhuis had men in het kader van het thema van dit jaar 19e eeuwse hapjes bereid, die zeer in trek waren. Ook kon men hier de door Gerrie Klerebezem beschikbaar gestelde klederdracht uit de 19de eeuw bewonderen.

“De smaak van de 19de eeuw” dit was het thema van de Open Monumentendag op 11 september van dit jaar. Diegenen, die mee hebben gedaan aan de fietstocht, hebben weer aardig wat op kunnen steken van de boeiende verhalen van Henk Woolderink. Maar ook de in de tocht opgenomen excursie naar de Bornse klompenmaker Bertus Roessink was de moeite waard. Door hem werd nog eens gedemonstreerd hoe het proces van begin tot eind verloopt.

Ook bij het Erve Bartelink en bij de geheel gerestaureerde boerderij “De Zeilker” werden de fietsers gastvrij ontvangen.
De wandelaars kwamen ook aan hun trekken, want Martin Thiehatten had niet alleen een goed verhaal over de bouw van de 19de-eeuwse panden, die in de route waren opgenomen, maar vertelde ook het verhaal dat bij de huizen hoort. Nieuw was dit jaar de zgn. “Klassendag” voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Deze dag was door de landelijke stichting perfect voorbereid inclusief lesmateriaal en DVD. Daags vóór Open Monumentendag werd ’s morgens het lesmateriaal behandeld en konden de kinderen ’s middags een bezoek brengen aan een monument. Hier werd hun door een echte gids over de bijzonderheden van het monument verteld. Aan de hand van een opdrachtenkaart (monumentkijker) moesten dan vragen worden beantwoord. En natuurlijk kwamen er spontaan veel meer vragen over b.v. de hoogte van de toren en de zwaarte van de klokken.
Maar ook weven in het Bussemakerhuis was heel interessant. Een aantal kinderen heeft zich inmiddels al aangemeld voor een cursus weven.
De beklimming van de toren van de Oude Kerk en het bezoek aan de zangzolder in de Stephanuskerk waren de toppers. Veel kinderen waren dermate enthousiast, dat ze de volgende dag
samen met hun ouders nogmaals het monument bezochten om hen te wijzen op de bijzonderheden die zij hadden ervaren. Als afsluiting van de klassendag werd er een bezoek gebracht aan de Oale Schöp, waar de historische kruidenierswinkel annex slijterij van Van Wezel werd bekeken.

Voor de deelnemers aan de verschillende rondleidingen stonden een aantal gidsen klaar om een toelichting te geven op dat, wat in het programmaboekje beschreven is.
Ook dit jaar heeft de Werkgroep Open Monumentendag weer bewezen dat ze in staat is een aantrekkelijk programma op te zetten.

Afb. 01: Het 30 pagina’s tellend programmaboekje voor de Open monumentendag met een uitgebreide beschrijving van routes, gebouwen en plaatsen ziet er zeer verzorgd uit
Afb. 02: Het programmaboekje op een willekeurige bladzijde opengeslagen.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2010-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)