Boorn & Boerschop 2010-03: Koopt in Borne!

Auteur: Anja Tanke

Koopt in Borne is de titel van een versje in het programmaboekje(1) van de Bornesche Revue uit 1939. Zeventig jaar later is er eigenlijk nog niets veranderd. Nog steeds prijzen lokale winkeliers hun waren aan en willen graag dat heel Borne in eigen dorp alle inkopen doet. Destijds trokken de kooplustigen ook al over de dorpsgrenzen naar de concurrent, blijkbaar tot groot verdriet van de middenstand.
Dit versje is geschreven door G.J. Groenouwe. Was hij oprecht overtuigd van de kwaliteiten van de Bornse winkeliers óf worden de middenstanders flink op de hak genomen? En zijn de winkeliers echt zo goedkoop? Op de rechterzijde van deze pagina zijn twee advertenties uit een Bornsche Courant(2) van 1939 afgebeeld van Bornse ondernemers. Kijk en vergelijk!

Koopt in Borne

Waarom elders waren halen
en ze betalen duurder dan hier?
Want Borne kan het beste U offreeren
en concurreeren met ’t grootst plezier.
Laat ’t dure geld in eigen dorp,
daarmee is elk gebaat.
Zie maar eens naar den middenstand
wat die offreeren gaat.

Refrein: (koor)

Koopt in Borne!
’t Is goedkoop en altijd goed.
Koopt in Borne!
Daar koopt ieder zoo het moet!
Bij de vleet ’t geld gereed.
Pak het plaats’lijk voordeel beet.
Iedereen voortaan klant in Borne!

De winkelier zal U hier graag bewijzen
dat zijne prijzen voordeelig zijn.
Leest dagelijks nauwkeurig met attentie
zijne advertentie, ’t zij groot of klein.
Het zal U leeren, dat U hier
goed en voordeelig koopt
en dom doet, als U nu nog weer
naar groot’re plaatsen loopt!

Refrein: (als voren)

Er is in Borne heusch een ruime keuze,
want dat ’s de leuze van het publiek.
Zie maar eens, wat men hier gaat etaleeren
en presenteeren ’t is magnifique!
Wie nu nog buiten Borne koopt
die handelt razend dom.
Hij helpt zijn eigen dorp en volk
finaal het hoekje om!

Refrein: (als voren)

Afb. 01:

(1) en (2): Het programmaboekje en de Borns(ch)e Couranten vanaf 1902 kunt u inzien op het gemeentearchief Borne.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2010-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)