Boorn & Boerschop 2010-03: Het bestuur feliciteert de redactie van Boorn en Boerschop

Auteur: Bestuur

Twintig jaargangen verschijnt Boorn en Boerschop nu voor de leden van de heemkundevereniging: reden voor het bestuur om terug te blikken. Door toevoeging van het blad, ons verenigingsblad, als informatie- en communicatiemedium voor de vereniging is het ledenbestand behoorlijk toegenomen. Met de tijd is ook de vormgeving van ons blad steeds professioneler geworden.

Tijdens de jaarvergadering van 1990 wordt door de leden gevraagd een periodiek voor de vereniging in het leven te roepen. Het bestuur staat daar welwillend tegenover, maar kan dit niet zelf verzorgen. Er wordt een aparte redactie voor het blad samengesteld, bestaande uit Frits van Capelleveen, Arendien Linthorst, Henk Temmink, Hennie Velner en Willem IJzereef. Deze redactie kan op de algemene jaarvergadering 1991 door de leden worden benoemd en als naam voor het blad wordt gekozen voor Boorn en Boerschop.
Op 31 oktober 1991 wordt het eerste exemplaar aangeboden aan wethouder Workel van de gemeente Borne.
Er zijn artikelen over: expositie in erve Mösselboer over Leven met graan, restauratie Bussemakerhuis en een excursie naar museumdorp Cloppenburg. Maar ook over archeologische vondsten op de molenkamp, de bijenteelt en het gemeentewapen van Borne en gedichten de fluit van Spanjaard en Allerzeelen. Daarnaast verhalen een bloedig maaksmaal en leu kiekn bie de hoge brug. Hiermee wordt de trend gezet voor vele nummers in een frequentie van twee bladen per jaar met veel afwisselende onderwerpen over de Bornse geschiedenis.

Zonder iemand tekort te willen doen, moet toch gezegd worden dat de drijvende kracht achter het blad aanvankelijk Frits van Capelleveen is geweest: naast de gewone werkzaamheden als redacteur heeft hij gezorgd voor een smaakvolle opmaak van ons blad.
Naast het periodiek heeft de redactie ook een werkzaam aandeel gehad in een aantal speciale uitgaven van de vereniging. Dat begint eigenlijk al eerder in 1987 met de bundel Borne, Historie en Volksverhalen tijdens het 25-jarig bestaan van de vereniging. Daarna verschijnen: 30 jaar heemkunde Borne een historisch overzicht in 1992, Borne archeologisch de bundel van onderzoekingen van Jan van Nuenen in 1995, De Rooms Katholieke Parochie Borne in 2000 en tenslotte de bundel Veertig jaar later bij het 40-jarig bestaan van de vereniging.
Dan volgen een aantal droeve jaren, 2006 en 2007: Frits, Ria van Harten en Henk Temmink ontvallen de de vereniging en de redactie van het blad.

Afb. 01: Het bestuur van de vereniging op 20 september 2010. Vanaf links: G. Smoors; R. Blödtner; J. Möller; J. Hassels Mönning; B. Hogeweg; H. Westerik en J. ter Keurs. Mw. A. Haak-Beune ontbreekt hier op de foto. (foto: J.F. Deckwitz)

Anja Tanke en Jan Deckwitz zijn in 2006 de “newcomers” en geven het blad mede een nieuwe invulling. In overleg met de overige redactieleden; Jaap Grootenboer, Henk Hassink, Henk ten Thije en Ria Blödtner maken ze er iets moois, iets professioneels van. Hun enthousiasme kent geen grenzen: met ingang van 2008 verschijnen drie nummers per jaar in een totaal nieuwe lay-out.
Thans heeft u het laatste nummer van de 20e jaargang in handen, een jubileumnummer dus en het ziet er wederom prima uit qua inhoud en vormgeving.

Onze dank voor het resultaat over al die jaren gaat uit naar de redactie, hun adviseurs en ondersteuners, en ook niet te vergeten al die auteurs van de uiteenlopende artikelen. Wij feliciteren het team dan ook van harte met bereikte resultaat en wensen hen succes voor de toekomst.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2010-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)