Boorn & Boerschop 2010-02: Kransesdorp Zendersche Esch: opwaardering bebouwing cultuurhistorische erven

Auteur: Juliette Huis in ’t Veld

Wie in het buitengebied van de gemeente Borne recreëert en oog heeft voor detail, ziet een paar opvallende dingen. Wat dacht je van het fraaie Twentse coulisselandschap? Of de opvallende Zendersche Esch? Naast deze mooie natuureigenschappen, mogen we ook genieten van veel cultuurhistorie: fraaie erven, mooie boerderijen en authentieke schuren. Om deze cultuurhistorie te behouden loopt via De Groene Poort het project ‘Kransesdorp Zendersche Esch’, waarin aandacht wordt besteed aan deze cultuurhistorische bebouwing. Het goede nieuws: erven kunnen zich nog aanmelden!

De gemeente Borne zet breed in op het buitengebied met De Groene Poort: een integraal project in samenwerking met de provincie Overijssel. De Groene Poort wil de schakel zijn tussen Noordoost en Zuidwest Twente, de groene doorkruising van de stedenband Enschede – Hengelo – Almelo. Doelstelling is om het platteland van Borne zowel economisch als sociaal sterk en vitaal te houden. Cultuurhistorie is daarbij een belangrijke pijler. In het kader van het thema Kunst, Cultuur en Voorzieningen is het mogelijk om via het projectbureau van De Groene Poort in aanmerking te komen voor het opknappen van cultuurhistorische boerenerven.

Kransesdorp Zendersche Esch

‘Kransesdorp Zendersche Esch’ is een project waarin ‘rode’ elementen (bebouwing) op het cultuurhistorische erf de kans krijgt om opgeknapt of gerestaureerd te worden. Momenteel zijn er vijf erven bekend bij De Groene Poort die aangegeven hebben bebouwing of een object op het erf te willen opknappen of restaureren. Hierbij kan gedacht worden aan restauratie van de voorgevel van het huis, het terugbrengen in oude (cultuurhistorische) staat van de gevel of bijvoorbeeld het aanbrengen van vensterluiken en het plaatsen van een‘niendeur’. Ook ‘objecten’ op het erf zoals ’n schöppe, hooiberg of authentiek kippenhok komen in aanmerking voor het project. Voorwaarde daarbij is dat het gaat om de rode elementen op het erf en dat deze naar aanleiding van de opknapbeurt of restauratie voor de toekomst behouden blijven. Deze voorwaarde wordt gesteld door de provincie Overijssel, die ook subsidiënt is in het project. Hiermee wil de provincie waarborgen dat authentieke erven in het Twentse landschap niet verloren gaan maar juist een impuls krijgen zodat ze ook in de toekomst nog herkenbaar blijven in het landschap.

Meld u aan!

In het ervenproject ‘Kransesdorp Zendersche Esch’ is nog ruimte voor enkele cultuurhistorische erven om ‘opgewaardeerd’ te worden. Concreet houdt dit in dat De Groene Poort nog middelen heeft om meer cultuurhistorische erven in de omgeving van de Zendersche Esch op te knappen. Daarbij is de Zendersche Esch een richtlijn; erven die in de nabije omgeving van de es liggen komen echter ook in aanmerking. Voor het project wordt subsidie gegeven uit het provinciale en Europese subsidieprogramma POP2, wat staat voor Platteland Ontwikkelingsprogramma.

Indien u hier interesse in heeft om deel te nemen aan het project, meer informatie wenst of de exacte subsidievoorwaarden wilt weten kunt u contact opnemen met het Programmabureau van De Groene Poort via 074-2567387 of juliette.huisintveld@groene-poort.nl. U kunt ook bij ons binnen komen lopen op het projectatelier aan het Marktplein 21 in Borne, schuin tegenover de ingang van het gemeentehuis.

As ’t zommer grootndeels veurbiej was, trök de ploog wier spoorn
En wördn ’t kale stoppellaand zwart maakt veur’t knollnzoad;
“Zean véúr Seent Laureans!”, in disse strek nen ooldn road,
Want de boern mosn ok in de weentertied de beest toch könn voorn.

Zoarg van dow besteet nich meer, wa is der luk aans veur kömn;
Rechtervoort wördt dacht: “Kan ’n hakselaar zoa wa op ’t laand?”
Völ is d’r veraanderd: in doarp en stad, ók veur ’n boernstaand;
’n Good krönnzommer is veur alman, boer en böarger, mooi metnömn

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2010-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)