Boorn & Boerschop 2010-01: Boekennieuws

Auteur: Jan F. Deckwitz

Afb. 01:

Titel : Familiehistorie Wegter
Auteur : R. A.. J. van Goethem
ISBN : geen
Uitgever : Privé

Wat beweegt iemand ertoe om niet alleen de genealogie van zijn familie te achterhalen en vast te leggen, maar er ook de achtergrond, aan- getrouwde familie, woonplaatsen en levensverhalen bij op te tekenen?

Ik denk dat de auteur, Richard van Goethem, dit niet van te voren heeft bedacht. Hij is tijdens het genealogisch onderzoek op allerlei overleveringen gestuit en heeft deze genoteerd. Dit kon ook omdat het leefgebied van de familie Wegter vooral Borne en direct omliggende plaatsen betrof. Binnen zo’n, aanvankelijk kleine gemeenschap, blijven verhalen en achtergronden langer “leven”, omdat ze worden doorverteld. Wil je de gevonden informatie verwerken in een samen- vattend verhaal, dan heb je een probleem: want hoe maak je hiervan een overzichtelijk geheel? Vooral is dit van belang als het verhaal de omvang krijgt van een “familie-encyclopedie” van 160 pagina’s(!).

Van Goethem is hier ten dele in geslaagd. Het is een boek geworden dat je niet van voor naar achter moet lezen. Pik de verhalen en anekdotes eruit en begin hiermee, bekijk de foto’s en vooral de kaartjes van “oud Borne”, dan begint het boek te leven. Duik je vervolgens in de familierelaties, dan is de conclusie: Borne was eigenlijk één grote familie en de Wegter’s maakten hier deel van uit! En deze feiten achter elkaar leveren dan een prachtig boek op.

Van Goethem geeft het relaas weer van de familie Wegter, in het bijzonder over de periode 1700 – 1900. Hij heeft wel oudere bronnen gevonden met de familienaam Wegter en andere schrijfwijzen, maar hier is soms niet geheel duidelijk wat de familielijnen zijn. Ook zijn er familienamen veranderd en verbasterd (Wegters; Wechter e.d.) omdat men toevallig ergens kwam te wonen waarbij een erfnaam werd gebruikt. De omstandigheden waaronder men leefde, geboorten en sterven, worden goed beschreven aan de hand van inhoudelijke bronnen. Hier kom je opmerkelijke zaken in het dagelijks leven van de Wegters tegen. Veel woningen, waar de familieleden hebben gewoond, zijn achterhaald en hiervan zijn foto’s en tekeningen in het boek opgenomen. Opmerkelijk is het voor ons allen bekende voormalige café “Het Steerntje” aan de Marktstraat, dat hier uitdrukkelijk wordt beschreven in relatie tot de familie Wegter. De schrijver brengt het café weer tot leven en je voelt wat zich hier heeft afgespeeld. Het is een boek geworden dat elk heemkunde-lid moet kennen en lezen; in één woord: PRACHTIG.

In feite zijn er twee boeken samengesteld:
Deel I is hiervoor aangehaald en is vooral interessant voor degenen die Borne en zijn inwoners kennen of voor hen die zich bezighouden met de geschiedenis van Borne. In zo’n 45 hoofdstukken worden de families, familierelaties, woon- omstandigheden, leven en werk beschreven met korte anekdotes. Een aantal bijlagen met afzonderlijke stambomen maken het boek compleet.

Deel II geeft de eigenlijke stamboom met een index: dit is meer voor privégebruik, voor de directe familie samengesteld. De bedoeling is dat de stamboomgegevens uiteindelijk in een Gedcom-bestand worden opgenomen.

Afb. 02:

Titel : Twente toen en nu: een serie over het Twents erfgoed in 16 deeltjes
Auteur : Verschillende bekende schrij- vers uit Twente
Uitgever : Uitgeverij Waanders , Zwolle

Wat is er nog terug te vinden van Twentse geschiedenis? Wat is nog aan te raken? Waar vind je het?
Dat is het erfgoed waarmee Twente nog rijkelijk bedeeld is. Onlangs is een overzicht van dit erfgoed vastgelegd in een reeks boekjes Twente toen en nu. Het handelt over monumenten, belang- rijke gebouwen en belangrijke plekken in Twente.
Alhoewel er tot nu pas zes van de zestien deeltjes zijn verschenen, is het al wel duidelijk dat de wijze waarop het erfgoed wordt beschreven, en dit met behulp van foto’s, kaartjes en tekeningen wordt toegelicht, een toegevoegde waarde heeft in relatie tot wat tot nu is vastgelegd.
Elk boekje bevat ca. 60 bladzijden en behandelt telkens een ander thema. Elk thema is weer onderverdeeld in een twaalftal onderwerpen. Vóór in elk boekje vindt u een overzichtskaartje van Twente met daarop gemarkeerd de plaatsen die door de schrijver onder de loep worden genomen. Het is een systematische behandeld en overzichtelijk geheel geworden. Voor de kosten hoeft u ze niet te laten liggen: voor het eerste deeltje betaalt u slechts
€ 2,50, voor de overige € 4,95 per deel.

Afb. 03:

Het eerste deel heeft als thema: “Langs weg en vaart”. Dit deeltje is samengesteld door Jan Haverkate. Op een boeiende wijze weet Haverkate juist dat te zeggen, wat nu van belang is. De onderwerpen zijn hier: het zandpad in het Bokdammerveld; Logement De Kroon in Delden; Schippersherberg Carelshaven; Tollen in Almelo en Diepenheim; De dubbele sluis te Weerselo; Station Goor; Oelerbrug in Hengelo; Vliegveld Twente in Enschede; Benzinepomp in Glanerbrug en de Auto- snelweg A1. Aan de beschrijving van de onderwerpen zijn veel foto’s, tekeningen en detailkaartjes toegevoegd.

Het tweede deeltje van de serie heeft als thema: “In fabriek en werkplaats” en is samengesteld door Gerard Vaanholt. Ook hier weer twaalf onderwerpen waar nader wordt ingegaan op een specifieke plaats of gebouw in Twente. En ook Vaanholt weet op aansprekelijke wijze de vinger te leggen op bijzondere plaatsen. In de verschillende deeltjes komt ook Borne in beeld: denk bijvoorbeeld aan Spanjaard of aan Meijling en u weet waar het over gaat.

Het is hier niet doenlijk alle deeltjes gedetailleerd te beschrijven. De zes deeltjes die nu reeds zijn verschenen zien er goed en verzorgd uit. De boekjes zijn te koop in elke goede boekhandel maar ook kunt u zich bij de uitgever inschrijven voor de gehele serie. Ga hiervoor naar de website van de uitgever: www.twentetoenennu.nl

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2010-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)