Boorn & Boerschop 2009-03: Open monumentendag

Auteur: Henk Westerik

De Open Monumentendag was dit jaar op zaterdag 12 september. Op deze dag waren er weer diverse activiteiten georganiseerd. Er was een mooie wandeling uitgezet, de Toren van de Oude Kerk was te bezichtigen en alle monumenten waren gratis toegankelijk. De R.K. Stefanuskerk werd druk bezocht vanwege de interessante rondleiding in de kerk. Maar ook de Doopsgezinde kerk trok veel belangstelling, vooral omdat hier extra aandacht werd besteed aan het bijzondere orgel, een Haupt orgel uit 1884 (gerestaureerd in 1984).

De activiteiten in het Bussemakerhuis trokken dit jaar wel bijzonder de aandacht, omdat hier de tentoonstelling “Borne op de Kaart“ kon worden bekeken. Op deze expositie werd ruim aandacht besteed aan bedrijven, die Borne vroeger mede op de kaart hebben gezet. Dit waren met name de grutterij van de Erven Wed. A. ten Cate en de vier cichoreifabrieken die Borne heeft gekend. Ook werd er aandacht besteed aan de loop en de functie van de vroegere Bornse beek.
De tentoongestelde foto’s waren voor menigeen een moment van herkenning van vroegere situaties. Vooral de foto’s waarop de medewerkers van de bedrijven stonden afgebeeld werden vaak uitgebreid besproken.
In het boekwerkje, dat was samengesteld als documentatie bij de expositie en handleiding bij de wandeling, werd ingegaan op de diverse onderwerpen. Deze aanvulling werd bijzonder gewaardeerd. Het boekje is nog steeds te koop bij de VVV.

In het kader van Borne op de kaart werd door Leo Congert in de tuin van het Bussemakerhuis een reeks platen tentoongesteld, waarop de ontwikkeling van de plaats Borne in de loop der tijd werd weergegeven.

De expositie werd reeds in het Melbuul’n weekend, op vrijdag 28 augustus, geopend door onze wethouder de heer Nico Lansink Rotgerink en was te bezichtigen tot en met zondag 13 september. Na de opening werd aan hem een ingelijste kopie aangeboden van het extract uit de leenregisters 1761/1762, waaruit zou blijken, dat Borne 900 jaar bestaat.

In aansluiting op de opening van de expositie, werd de put uit 1609 officieel overgedragen aan het museum Bussemakerhuis. Na de overdracht van de put, werd door het Melbuul’n comité aangeboden een bij de put behorende puthaak te laten maken.

Afb. 01: Onze voorzitter J. Hassels Mönning en mevr. N. van den Nieuwboer ondertekenen onder toeziend oog van de genodigden het overdrachtsdocument van de put

De Open Monumentendag werd georganiseerd door de werkgroep Open Monumentendag aangevuld met de tentoonstellingscommissie van het Bussemakerhuis.

Vandaag….
Is gisteren geweest
Vandaag….
Is heden
Vandaag….
Morgen zien we wel

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2009-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)